24-uurs Opleiding: Hoe woning-investeringen versnellen in Nederlandse steden? 12-13 april 2018 STROOM, Rotterdam

| | |

De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt niet in de pas…

“In 10 stappen sneller woningbouw realiseren”

De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is problematisch aan het worden. Het vrije sector huursegment is te klein om aan de marktvraag te kunnen beantwoorden. De markt van de koopwoningen wordt minder toegankelijk, er is sprake van segregatie etc. De vraag naar woningen stijgt en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Al met al is er dus sprake van een mismatch.

De regelgeving en opstelling van bestaande instituties (Rijk, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en beleggers) zijn goeddeels verantwoordelijk voor de stagnatie. Met andere woorden: tijd voor een reset. Het is immers verwonderlijk dat juist nu het tij op alle fronten meezit, we samen nog niet voldoende in staat zijn om woningen naar vraag te realiseren. Beleggers hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in Nederlandse woningbeleggingen maar hoeveel geduld hebben zij nog? Er is noodzaak om als stad of regio niet meer af te wachten maar nu in actie te komen.

Tijdens deze 24-uurs opleiding (12 en 13 april, STROOM Rotterdam) krijgt u niet alleen een overzicht van de laatste trends op het gebied van woninginvesteringen maar leert u hoe een lange termijn visie op uw stad en gebied er uit dient te zien in een ‘taal’ en prioritering die begrijpelijk/logisch is voor beleggers. De opleiding stelt u in staat om voortaan direct met beleggers en investeerders in contact te treden over concrete belegging-/investeringsmogelijkheden voor hen, omdat u exact inzicht heeft in wat uw stad/gebied aan sterke investeringsmogelijkheden biedt.

Het programma is bedoeld voor professionals (o.a. wethouders, directeuren, projectleiders, gebiedsontwikkelaars en strategische adviseurs) vanuit zowel gemeenten als beleggers/investeerders die zich bezighouden met woningbouw (investeringen) in steden en regio’s. De opleiding is mede gebaseerd op de resultaten van onderzoek onder Nederlandse gemeenten uitgevoerd door PPS Netwerk Nederland en Fakton.

Klik hier voor meer informatie over het programma, kosten en aanmeldingen

PPS Netwerk Nederland, 25 januari 2018