24-uurssessie UAV-gc: “interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria”

| | |

Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc alleen succesvol is als opdrachtgever en opdrachtnemer in staat zijn goed met elkaar…

Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc alleen
succesvol is als opdrachtgever en opdrachtnemer in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Professionals die werken met UAV-gc worstelen echter vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Maar hoe creëer je een goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt? Hiervoor is inzicht en kennis nodig over de werking van de contractvorm, de psychologie van het samenwerken en het organiseren van een betekenisvol proces waartoe alle partijen zich verbinden.

Op 27 en 28 november 2017 organiseerde de Academie voor Samenwerken (een samenwerkingspartner van BouwRegieNetwerk) op Landgoed de Horst in Driebergen de opleiding ‘In één keer goed samenwerken in UAV-GC contracten’. Tijdens deze 24-uurssessie werd vanuit verschillende perspectieven dieper ingegaan op de vraag hoe de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vanuit de geïntegreerde contractvorm UAV-GC adequaat ingericht kan worden. Onder de deelnemers bevonden zich professionals uit zowel de publieke als private sector (o.a. Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Zoetermeer, het Politiedienstencentrum, ICS Adviseurs, Antea Group en VolkerInfra), Dit leverde voor de deelnemers een zeer interessante kijk in andermans keuken op.

Het programma startte met een juridisch handelingskader voor samenwerken in UAV-gc en werd verzorgd door Arno Moret (jurist van advocatenkantoor CMS). Arno ging in op de juridische aspecten van UAV-gc i.c.m. het inrichten en vormgeven van samenwerking. Hij benadrukte de veranderende en nieuwe rollen in de samenwerking en besteedde aandacht aan het aanbesteden van een UAV-GC en waar men rekening mee moet houden.

Jaap Schaveling (Associate professor Leiderschap en Samenwerken, Nyenrode Business Universiteit) lichtte de psychologische kant van samenwerken in UAV-GC contracten toe. Hij ging daarbij in op hoe het brein functioneert bij samenwerken en wat hebben mensen überhaupt nodig om te kunnen samenwerken. Jaap behandelde tevens de verschillende niveaus van samenwerken en maakte met duidelijke voorbeelden onderscheid tussen bewust en onbewust gedrag en de invloed van ons handelen op de samenwerking.

De volgende ochtend werd de 24-uurssessie vervolgd met een training van André Salomonson (Partner ResetManagement). Hij benadrukte hierin het belang van het inrichten en vormgeven van de samenwerking in houding en gedrag. Volgens Andre is dit cruciaal in het fris houden van de samenwerking gedurende de looptijd van het contract. Er werd, met reflectie op de praktijk van de deelnemers, ingegaan op thema’s als vertrouwen en loyaliteit, de balans tussen contract, relatie en opgave, en besproken hoe om te gaan met interpretatieverschillen en potentieel conflict.

De eerstvolgende mogelijkheid deze opleiding te volgen is 12 en 13 maart 2018. Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Enkele reacties van de deelnemers:

“De opleiding heeft mij zeer interessante inzichten opgeleverd over samenwerking in UAV-GC en conflicthantering waar het de organisatiegrenzen overschrijdt”

“Het kijkje dat wij krijgen in de keuken van andere opdrachtgevers en opdrachtnemers is enorm waardevol en maakt direct inzichtelijk wat we al weten, wat we nog niet weten en hoe wij het nog beter kunnen doen“

“De instrumentaria die worden aangereikt kunnen direct in de praktijk worden toegepast”

“Ik heb concrete oplossingen gehoord waar wij zelf nooit aan gedacht zouden hebben”

“Deze opleiding gaf me duidelijke handvatten om een goede start te maken voor de samenwerking met mijn samenwerkingspartners”

Rechts op onze website vindt u ook andere activiteiten die wellicht interessant voor u zijn. Klik hier voor een overzicht.

BouwRegieNetwerk 12 december 2017