33 (ESCo-)partijen tekenen de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten tijdens het Nationale ESCo Congres 2015

| |

33 (ESCo-)partijen tekenen de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten tijdens het Nationale ESCo Congres 2015

Brede adoptie voor vastlegging spelregels voor ESCo’s en hun opdrachtgevers

Amsterdam – De Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten (EPC) is dinsdagmiddag 31 maart tijdens het Nationale ESCo Congres 2015 officieel gelanceerd middels een plenaire ondertekening op het podium van Building Holland in de RAI Amsterdam. 33 partijen afkomstig uit de ESCo-markt onderschreven dinsdag de principes van de gedragscode; een set richtlijnen voor het gedrag van EPC-aanbieders. De gedragscode was eerder al ondertekend op de PPS/ESCo Praktijkdag op 10 december jl. door Energy Service Companies Unica en Van Dorp Installaties. De partijen die nu hebben getekend zijn:

BAM Techniek, Eneco, Strukton, Cofely, ZON Energie, OVVIA, Veolia, Balance, CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, ESCO Nederland/Qing, Siemens, Greenfox, GETEC Benelux BV, DWA, Honeywell, Manesco, BAS Nederland, Escoplan, Progress Energy Services, MET Energie, Deerns, Fortierra, Lohuis Lighting, Trending Energy, Enodes, Dubotechniek, Trilux, Ecorus, Alpheon Energy, Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael, ASN Bank en Energiefonds Overijssel. ESCoNetwerk.nl heeft het beheer van het register op zich genomen.

De spelregels van energieprestatiecontracten vastgelegd
Een slimme manier om tot energiebesparing in vastgoed te komen is het vastleggen van een gegarandeerde energiebesparing in een langjarig energieprestatiecontract (EPC). In een dergelijk contract worden afspraken tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij (de Energy Service Company) opgenomen over de verduurzaming (maatregelen, garanties, vergoedingen, etc.). ESCo’s blijven voor langere tijd betrokken bij het project en verdienen hun investeringen terug uit de gerealiseerde energiebesparing. ESCo’s kunnen de opdrachtgever hiermee ontzorgen zodat die zich kan focussen op kerntaken.

Energieprestatiecontracten vragen om een andere dan traditionele houding tussen opdrachtgever en uitvoerder, want langdurige partnerships vereisen ander gedrag en een nieuwe mindset. Daarom is de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten ontwikkeld; een set met spelregels, waarden en principes die fundamenteel is voor succesvolle implementatie van EPC’s. Het zijn richtlijnen voor de EPC-aanbieders, maar tegelijkertijd een kwaliteitsindicator voor opdrachtgevers over wat zij mogen verwachten en eisen van EPC-aanbieders.

Een stap vooruit in de Nederlandse ESCo-markt
EPC-aanbieders die ondertekenaar zijn van de EPC-Code verbinden zich ertoe om EPC-projecten uit te voeren in overeenstemming met de principes van de gedragscode. De 33 partijen die 31 maart 2015 tekenden, zien in dat de gedragscode de Nederlandse ESCo-markt een boost kan geven.

Jan-Maarten Elias (business-unit directeur, Unica Ecopower): “Met deze ESCo-gedragscode worden kennis en ervaring vanuit omringende EU-landen naar Nederland gebracht. Hiermee kan het vertrouwen in ESCo’s in Nederland beter geborgd worden om de ambitieuze doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.”

Jan van Hout (CEO bij OVVIA) beaamt dit: “Met de gedragscode wordt opnieuw een stap gezet. EPC’s bieden grote kansen voor opdrachtgevers en bedrijfsleven om integraal geld te besparen en te verduurzamen zonder (financiële) risico’s. De gedragscode verhoogt de professionaliteit en transparantie in de markt zodat adaptatie van EPC’s verder kan worden versneld.”

Dick van Veen (directeur duurzaam vastgoed bij Eneco) voegt hier aan toe: “Een ESCo is pas een ESCo als er outputgaranties worden gegeven en waarde gecreëerd wordt voor alle stakeholders. Een goede gedragscode helpt om het onderscheid te maken tussen echte ESCo’s en andere bedrijven.”

Guido Frenken (algemeen directeur, Cofely West Nederland): “Cofely tekent deze gedragscode in gezamenlijkheid met twee van onze klanten, want de code schrijft over samenwerking en transparantie en we vinden het belangrijk om daar vandaag dus ook naar te acteren. Het gaat om samen te kiezen voor een integrale aanpak en te zoeken naar een optimale oplossing.”

Harold Maasen (sr. Business-consultant bij Balance): “Een boost geven aan de uitrol van ESCO’s in Nederland, dát is waarom wij de gedragscode ondertekenen. De ESCO is een prachtige manier om als bedrijf invulling te geven aan verduurzaming, terwijl je toch een focus kunt houden op je eigen core-business. De gedragscode creëert vertrouwen bij de potentiële gebruikers van de ESCO. Dat geeft zekerheid en zal daarom bijdragen aan de verduurzamingsuitdaging in Nederland.”

Beheer register EPC Gedragscode door ESCoNetwerk.nl
ESCoNetwerk.nl beheert het register van ondertekenaars van de EPC-gedragcode op www.esconetwerk.nl/gedragscode. Harry Sterk, directeur ESCoNetwerk.nl, is blij met deze nieuwe stap in ESCo-markt: “Snelle technologische ontwikkelingen, beperkte middelen, de noodzaak voor verduurzaming en kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, maakt dat partijen echt moeten gaan samenwerken: de brede adoptie van de Code of Conduct laat zien dat deze visie nu breed gedeeld wordt en dat is geweldig nieuws.”

——————————————————————————————————————

Heeft u vragen of de EPC-Gedragscode of wilt u de Gedragscode ook ondertekenen? Stuur dan een bericht naar gedragscode@esconetwerk.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Bekijk hier een videofragment van het tekenmoment.

ESCoNetwerk.nl, 31 maart 2015