40 publieke partijen delen ervaringen tijdens herbestemmingsseminar op herontwikkelingslocatie De Hoeksteen

| |

‘Nederland is niet vol, Nederland staat leeg!’ Een uitspraak die de Rijksbouwmeester afgelopen januari deed over leegstaand vastgoed in Nederland. Moet alles gebruikt worden of…

‘Nederland is niet vol, Nederland staat leeg!’ Een uitspraak die de Rijksbouwmeester afgelopen januari deed over leegstaand vastgoed in Nederland. Moet alles gebruikt worden of gooi je dingen weg? Met erfgoed ligt dat laatste lastig, want slopen, dat is zonde. Erfgoed heeft charme, aantrekkingskracht en veel (commerciële) potentie. Of het nou wordt opengesteld voor publiek of bijvoorbeeld wordt geëxploiteerd door een ondernemer, Nederlands erfgoed verdient herbestemming. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf en vergt adequate organisatie.

Dat bleek wel uit het praktijkseminar ‘Erfgoed Herbestemmen’ dat BouwRegieNetwerk organiseerde op 12 mei in het Rietveld-gebouw ‘De Hoeksteen’ in Uithoorn. Peter Oussoren (APPM), Jan Vrielink (Staatsbosbeheer) en Ria Zijlstra (wethouder, gemeente Uithoorn) waren gastspreker en zij deelden hun ervaringen met verschillende cases (waaronder ‘Vuurtoreneiland’ in Amsterdam en ‘De Hoeksteen’ in Uithoorn, een voormalig kerkgebouw van Rietveld). Verschillende vraagstukken rondom herontwikkeling van erfgoed werden besproken met de ruim 40 aanwezige publieke partijen vanuit gemeente, provincie en het Rijk.

Aan de hand van verschillende voorbeelden werden modellen, ervaringen en aanbevelingen uitgewisseld. Eén van de genoemde takeaways is bijvoorbeeld dat betrokken partijen (gemeente/provincie, eigenaar en ondernemer) moeten uitgaan van wat men wel wil en van daaruit moet redeneren. Met andere woorden: uitgaan van kansen en niet van problemen. Bij herontwikkeling is flexibiliteit geboden en vertrouwen tussen betrokken partijen onmisbaar. De ondernemer en gemeente/eigenaar worden partners van elkaar en continue dialoog zorgt voor transparantie en duidelijkheid van de verwachtingen.

De bijeenkomst vond plaats in Uithoorn in het karakteristieke gebouw ‘De Hoeksteen’, ontworpen door architect Gerrit Rietveld. Het gebouw deed tussen 1965 en 1984 dienst als kerk en is nu het onderkomen van de gemeentelijke bibliotheek. Het pand is altijd een veelzijdige ontmoetingsplek geweest en omdat de bibliotheek binnenkort vertrekt, zoekt de gemeente nu een nieuwe eigenaar én nieuwe bestemming voor dit monumentale pand. Samen met APPM heeft de gemeente Uithoorn nu een selectieleidraad opgesteld voor de verkoop onder voorwaarden, zodat het gedachtegoed van Rietveld centraal blijft staan en het bijzondere karakter van het gebouw behouden blijft. Een bijzonder projectmatig aspect is dat APPM hier op eigen risico in zit en zozeer gelooft in het welslagen van dit project dat ze bereid zijn resultaat gebonden te adviseren. Er geldt dus een sterk gedeeld belang voor zowel de gemeente als APPM om voor dit erfgoed een geslaagde, nieuwe bestemming te vinden.

Zoals gebruikelijk ontvingen de deelnemers na afloop de documentatie met de besproken modellen en theorie. De bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met een 8,3 en aanwezigen hebben de behoefte uitgesproken om vervolgsessies bij te wonen op het gebied van onder andere visie- en planvorming, selectie van uitvoerende partijen en dilemma’s/scenario’s van verschillende herontwikkelingen van concrete cases.

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie over dit seminar, de besproken cases of herbestemming in het algemeen? Neem dan gerust contact op met ons via 030-3039762 of <a href="mailto:info@bouwregienetwerk.nl.“;>info@bouwregienetwerk.nl._

Wilt u deelnemen aan de vervolgsessies of heef u een suggestie hiervoor? Laat dat ons dan weten via aanmelden@bouwregienetwerk.nl o.v.v. ‘Vervolgworkshop Erfgoed Herbestemmen’.

BouwRegieNetwerk, 13 mei 2016