6 okt: Gebiedsgerichte Herontwikkeling: oplossing voor leegstandsproblematiek

| |

De leegstand van kantoorpanden in Nederland loopt op en vele bedrijventerreinen verloederen. De waarden van gebieden en bijbehorende objecten kunnen hierdoor verminderen. Het tij is…

De leegstand van kantoorpanden in Nederland loopt op en vele bedrijventerreinen verloederen. De waarden van gebieden en bijbehorende objecten kunnen hierdoor verminderen. Het tij is te keren door de leegstand niet te zien als probleem, maar door deze te bekijken als een kans; er ontstaat immers ‘ruimte’ in de stad. Om een bedrijventerrein succesvol te ‘resetten’ is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Een gezamenlijk plan van stakeholders die urgentie voelen op gebiedsniveau. Een samenwerking waarbij lange-termijn-strategie en korte-termijn-actie hand in hand gaan. Want over herontwikkeling kan heel lang (en veel) worden gepraat, maar het is vooral belangrijk om die eerste stappen te gaan zetten.

Belangen bij elkaar brengen: Nieuw perspectief en nieuw rendement!
In essentie komt herontwikkelen neer op het organiseren van belangen van alle stakeholders. Schuttingen tussen verschillende partijen moeten worden afgebroken en alle neuzen dezelfde kant op. Herontwikkeling begint bij het beoordelen van de mogelijkheden van een gebied en de ‘basis’ van de samenwerking. Is er wel een voldoende urgentie voor een gezamenlijke aanpak? Vervolgens wordt een gezamenlijke visie ontworpen, waarbij men bewust is van tegenstrijdige belangen en het gezamenlijke doel voorop staat. Het doel is om het ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ met positieve energie richting te geven en te vertalen in een tastbare prospectus. Uiteindelijk zal het leiden tot een eindresultaat dat uiteraard meer waarde oplevert dan de beginsituatie.

Methodes voor op gang krijgen van een gebiedsontwikkeling door de markt
Voor de herontwikkeling van een gebied bestaan verschillende tools en methodes. Deze methodes – die zowel juridische, financiële als organisatorische kaders bieden – willen we laten zien in een praktijkseminar op 6 oktober 2016 in Utrecht. We gaan daarbij in op 2 voorbeelden om u in 1 middag te laten zien hoe u een gebiedsgerichte aanpak kan opzetten. Welke factoren spelen een rol? Hoe kunnen stakeholders samengebracht worden? Hoe kunt u tegenstrijdige belangen opheffen? Hoe wordt een nieuw gebiedsconcept ontwikkeld? En hoe zorgt u voor de meerwaarde waar het allemaal om te doen is?

Gebiedsgerichte herontwikkeling kent vele vormen en mogelijkheden. In dit seminar leert u welke mogelijkheden er zijn. Hoe kunt u kansen identificeren? Hoe kunnen betrokkenheid en interesse van de stakeholders gemobiliseerd worden? Hoe kunnen plannen vervolgens daadwerkelijk omgezet worden in acties? Hoe komt de financiering tot stand?

Datum: 6 oktober 2016
Locatie: Utrecht
Tijd: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 en borrel om 17.00 uur)
Doelgroep: (de)centrale overheden (zoals gemeenten, omgevingsdiensten en provincies), beleggers, gebouweigenaren, assetmanagers, eindgebruikers en financiers.
Kosten: gratis voor de doelgroep en deelnemers van BRN
Aanmelden: Klik hier

Na afloop van dit seminar weet u:

  • Welke mogelijkheden en vormen er zijn van gebiedsgerichte herontwikkeling.
  • Hoe u betrokkenheid en interesse van stakeholders kunt mobiliseren.
  • Hoe u inzicht kunt krijgen in elkaars belangen en standpunten.
  • Hoe plannen daadwerkelijk omgezet worden in acties.
  • Welke stappen u vandaag al kunt zetten om het begin meteen te maken.

PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur
Inloop/ontvangst met koffie/thee

14.00 – 14.15 uur
Welkom/Introductie
Harry Sterk (directeur, BouwRegieNetwerk)

14.15 – 14.45 uur
Area Redevelopment Fund (ARF): Een gebiedsgericht aanpak van leegstand
Stef Weekers (AT Osborne)

14.45 – 15.15 uur
Waarde creëren door vandaag aan de slag te gaan | Urbanisator Kraftpark
Hilco van der Wal en Gijs Schuurhuis (APPM)

15.15 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 16.15 uur
Workshopronde 1: Groep A – Area Redevelopment Fund: Inzicht in elkaars belangen – Rollenspel Groep B – Urbanisator: Van Idee naar Businesscase

16.15 – 17.00 uur
Workshop ronde 2: Groep A – Urbanisatie: Van Idee naar Businesscase Groep B – Area Redevelopment Fund: Inzicht in elkaars belangen – Rollenspel

17.00 uur:
Borrel

************************************************************************************
AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK

************************************************************************************