Projectomschrijving

De regio en het Rijk zien kansen om in de A1-zone tussen Apeldoorn en de Duitse grens de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling te versterken. Capaciteitsuitbreiding van de A1, die de Randstad met Duitsland verbindt, is hiervan een onderdeel.

Soort

infrastructure

Categorie

Verkenning

Sector

Infrastructuur

Website


A1 Zone