Projectomschrijving

De A10 wordt een snelweg met in totaal acht rijbanen en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station Amsterdam-Zuid onder de grond te liggen. Dit geeft het station de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van station Amsterdam-Zuid geven een forse impuls aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de economisch belangrijke Zuidas. DBFM behoort tot de mogelijkheden voor delen van dit project.

Project zit in de planstudie (uit de structuurvisielijst van 32)
Rijkswaterstaat is de aanbestedende dienst
De aanbesteding zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2013

Soort

infrastructure

Categorie

Planstudie

Sector

Infrastructuur

NULL

NULL