Projectomschrijving

Begin 2007 is besloten om het ca. 30 km lange project A12 Utrecht-Lunetten-Veenendaal via een zogenaamd DBFM-contract op de markt te zetten. Naast het ontwerp, de bouw en de financiering zal voor een aanzienlijke periode het onderhoud aan de markt overgedragen worden. Het project omvat de uitbreiding van de A12 met extra rijstroken en spitsstroken waarbij sprake is van een complete reconstructie van deze weg inclusief bijna alle viaducten/onderdoorgangen/aansluitingen op het onderliggend wegennet/geluidwerende voorzieningen en verkeerssignalering/ bewegwijzering.

Het project staat bekend als A12 Utrecht-Maarsbergen-Veenendaal

In april 2012 werd bekend dat de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaalerg voorspoedig verloopt. Hierdoor kunnen de weggebruikers ná de zomer van 2012 al gebruik maken van de een of twee extra rijstroken in beide richtingen. Dat maken Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik bekend. Dit is nóg eens circa een half jaar sneller dan gepland. Aansluitend vinden nog werkzaamheden plaats aan onder meer de aansluiting Veenendaal-West, lokale wegen en eco- en groenvoorzieningen.

Soort

infrastructure

Categorie

DBFM in de realisatiefase

Sector

Infrastructuur

Regio

Utrecht

Contractwaarde

€ 373 miljoen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat (Utrecht)

Contractduur

23 jaar

Planning

Op 23 september 2010 bereikten RWS en het door BAM geleide consortium Poort van Bunnik financial close.

De grootschalige bouwwerkzaamheden voor de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal zijn in mei 2011 gestart. Bij de start hiervan werd ervan uitgegaan dat het project zo snel mogelijk, maar uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. Dat is ook gelukt: op 1 maart 2013 is de verbreding opgeleverd. Dat was al bijna twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Door het toepassen van slimme bouwmethodes van de aannemer Poort van Bunnik, de meevallende weersomstandigheden en de inzet van veel menskracht over de gehele dertig kilometer, is het mogelijk de extra rijstroken op de A12 eerder aan de weggebruiker ter beschikking te stellen. Voor zowel de omgeving als de weggebruiker betekent dit dat de hinder in totaal met twee jaar wordt verkort ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Het totale werk is daarmee nog niet klaar. De afwerking van de viaducten, het verbeteren van aansluitingen van het lokale wegennet op de A12 en het plaatsen van beplanting zijn voorbeelden van werkzaamheden die nog moeten gebeuren. Naar verwachting is het totale project in 2014 gereed.

Opmerkingen

De RW 31 is binnen budget en 4 maanden eerder gereed dan gepland. De DBFM-contractvorm is één van de hieraan ten grondslag liggende succesfactoren.

Een DBFM-contract vereist bovenal een cultuurverandering bij alle partijen: het is aan de opdrachtgever om op afstand te blijven, en de opdrachtnemer zo ‘ruimte’ te geven om proactief te werk te gaan. De opdrachtnemer is aan zet om kennis en ervaring optimaal in te zetten en eigen initiatief te tonen. Deze doet als het ware een stap naar voren.

De samenwerking moet worden vormgegeven door vanuit een juiste houding en passend gedrag open en transparant over belangen en beperkingen te communiceren.

Het uitvragen van functionele eisen door Rijkswaterstaat en het SMART uitwerken van de eisen in een eisenboom door de opdrachtnemer is succesvol gebleken.

Consortium Poort van Bunnik

Het consortium Poort van Bunnik bestaat uit diverse werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, te weten BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel, BAM Infratechniek en BAM Infraconsult.

Tenman heeft samen met Boer&Croon een bijdrage geleverd aan het contractmanagementplan en de beheersorganisatie van RWS voor het DBFM contract A12 Lunetten Veenendaal.

Oplevering

Op maandag 21 januari 2008 verrichte toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings de officiële en feestelijke opening van de N31. Bij deze opening kreeg de Minister van opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord-Nederland en opdrachtnemer Wâldwei.com het evaluatierapport van de realisatiefase aangeboden. Deze is met medewerking van de PPS Kennispool tot stand gekomen.