Projectomschrijving

Er staan bijna dagelijks files op de A13 bij Overschie en op de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht. Daarom is er het plan de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks te verbinden met de A16 ter hoogte van het Terbregseplein. Dat leidt tot:

een vlottere doorstroming op de A13 en A20
een betere bereikbaarheid van Rotterdam en het noordelijke deel van de Rotterdamse regio
meer rust op lokale wegen
een betere leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20

Soort

infrastructure

Categorie

Planstudie

Sector

Infrastructuur

Contractwaarde

€1.500 miljoen

Planning

2005 Publicatie startnotitie en inspraak*2006 *Publicatie richtlijnen trajectnota/MER
2008 Variantennota Rijksweg A13/A16 Rotterdam en rapport

Onderbouwing van de keuze voor de nieuwe rijksweg A13/A16 Rotterdam.

Minister kiest de varianten die worden uitgewerkt in de trajectnota/MER

Onderzoek Rijkswaterstaat naar effecten, inpassing en kosten van een aantal varianten voor de A13/A16

2009 Publicatie trajectnota/MER en inspraak
2011 Bestuurlijk akkoord aanleg A13/A16 tussen regio en Rijk
2013 Standpunt minister
2015 Ontwerptracébesluit (OTB) en ter visie leggen
2016 Tracébesluit (TB) en ter visie leggen
2016 TB onherroepelijk
2017 Start realisatie
2021 A13/A16 open voor verkeer

Deze planning is onder voorbehoud.