Projectomschrijving

De nieuwe A4 in West-brabant is een belangrijke corridor voor (vracht-) verkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. In 2007 is besloten om de A4 ten westen van Steenbergen aan te leggen. Om de haven van Steenbergen goed ontsluitbaar te houden wordt de A4 aangelegd met een aquaduct onder de watergang De Steenbergsche Haven. Met de aanleg wordt de ontbrekende schakel van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom ingevuld. De aanleg zorgt voor ontlasting van het wegennet en minder milieudruk. Het wordt een autosnelweg met 2×2 rijstroken.

Soort

infrastructure

Categorie

DB

Sector

Infrastructuur

Regio

Bergen op Zoom-Dinteloord

Contractwaarde

€ 100,2 miljoen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

MNO Vervat, Haverkort Voormolen TBI Infra en Ooms Constructions 

Contractduur

Geen onderhoud of exploitatie opgenomen

Oplevering

2015

Opmerkingen

De markt is uitgenodigd mee te denken over goede en economisch haalbare oplossingen voor het ontwerp. De concurrentiegerichte dialoog is als middel gehanteerd om de plannen vorm te geven en tot gunning te komen.