Aanbesteding DBFM N18 gestart

| | |

Voor de nieuwe aanleg van de N18 tussen Groenlo en Enschede wordt een aannemer gezocht die niet alleen de weg aanlegt, maar ook de komende…

Voor de nieuwe aanleg van de N18 tussen Groenlo en Enschede wordt een aannemer gezocht die niet alleen de weg aanlegt, maar ook de komende 25 jaar het onderhoud voor zijn rekening neemt. Opdrachtgever Rijkswaterstaat zet dit project als een zogenaamd DBFM-contract (design-build-finance-maintain / ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden) in de markt.

De aanbesteding hiervan is inmiddels gestart. Voor het tracé tussen Varsseveld en Groenlo wordt ook gezocht naar een aannemer. Het onderhoud aan dit gedeelte van de N18 blijft Rijkswaterstaat zelf doen.

De nieuwe weg doorkruist verschillende bestaande wegen en fietspaden. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Om bestaande verbindingen zoveel mogelijk te herstellen, komen er op diverse plaatsen viaducten (10), fietstunnels (6), fietspaden en erftoegangswegen. Her en der komen geluidswerende voorzieningen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van geluid reducerend asfalt. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn nu dus al begonnen. De hoofdaannemers starten met hun werkzaamheden volgend jaar. In 2018 is de oplevering van de N18 gepland.

PPS Netwerk Nederland, 25 juni 2015