Aanleg Rijnlandroute stap dichterbij

| | |

Op 12 september 2013 hebben minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland hun handtekening gezet onder…

Op 12 september 2013 hebben minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor de aanleg van de Rijnlandroute. In de overeenkomst zijn de taken en verantwoordelijkheden van beide overheden bij de realisatie van de RijnlandRoute vastgelegd.

Rijnlandroute
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deels bestaat deze uit een verbreding van bestaande wegen, deels wordt nieuw asfalt aangelegd. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 26 juni 2013 het uitvoeringsbesluit voor de RijnlandRoute vastgesteld.

Afspraken
In de overeenkomst zijn naast taken en verantwoordelijkheden ook afspraken gemaakt over de jaarlijkse financiële bijdragen van het Rijk, de provincie en de regio. Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is € 812 miljoen. Het ministerie van IenM draagt ruim €500 miljoen bij voor de aanleg van de RijnlandRoute en ruim € 200 miljoen voor R-net, het openbaar vervoernetwerk in Zuid-Holland Noord. Tot slot is afgesproken dat het Provinciaal InpassingsPlan eind 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De Rijksdelen van de RijnlandRoute worden bestemd via een Tracébesluit. De ambitie is het Tracébesluit begin 2015 vast te stellen. In 2015 staat de start gepland van de daadwerkelijke aanleg van de RijnlandRoute.

Klik hier voor meer informatie over de Rijnland Route

12 september 2013, Provincie Zuid-Holland en PPS Netwerk Nederland