Afwegingskader geïntegreerde contracten Hoogwaterbeschermingsprogramma

| | |

PPSsupport heeft samen met de programmadirectie Hoogwaterbescherming en vier waterschappen een afwegingskader ontwikkeld om de kansen van geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma inzichtelijk te maken.…

PPSsupport heeft samen met de programmadirectie Hoogwaterbescherming en vier waterschappen een afwegingskader ontwikkeld om de kansen van geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma inzichtelijk te maken. Johan Arends, hoogheemraadschap Noorderkwartier: “Het afwegingskader is bedoeld om aanbestedende diensten zoals Noorderkwartier, die projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma realiseren, te helpen om een goede keuze te maken in hoeverre het project geschikt is voor een innovatieve geïntegreerde contractvorm.”