Annieta Alblas (OPPS): “Rol werkvoorbereiders steeds belangrijker voor juiste uitvoering van UAV-gc”

| | |

Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer vraag is naar UAV-gc contracten zoals DB en DBM voor de realisatie van regionale vastgoed. Regionale opdrachtgevers (o.a. gemeenten,…

Geïntegreerde contracten kenmerken zich in tegenstelling tot traditionele contracten door de focus op prestatieafspraken, integrale oplossingen, levensduurdenken, (ver)delen van risico’s en interne en externe samenwerking. Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen alleen succesvol is bij een gedegen voorbereiding.

Wij vroegen aan Annieta Alblas van OPPS en Jan Kees den Hartog, senior werkvoorbereider bij VORM, hoe een gedegen voorbereiding eruitziet en wat de aandachtspunten en geleerde lessen zijn van het werken met UAV-gc contracten in de praktijk.

1) Welke ontwikkelingen en kansen zien jullie op dit moment bij het toepassen van UAV-gc in de Utiliteitsbouw?
Uit onderzoek (afgelopen jaar uitgevoerd door STABU en CROW) blijkt dat het gebruik van de UAV-gc de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Ruim 85% van de ondervraagden (zowel overheid als aannemers/advies- en ingenieursbureaus) is positief over het gebruik van deze contractvorm in de sector. Dat is ook wat wij zien in de praktijk bij onze opdrachtgevers, waaronder gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. Ze durven meer los te laten en de opdrachtnemer de lead te geven. Waarom? Omdat ze de positieve effecten van DB/DBM-contracten ervaren. Door het ontwerpen, bouwen en eventueel het meerjarige onderhoud integraal uit te besteden, ontstaan meer duurzame en kwalitatief goede publieksgebouwen en werk- en leeromgevingen, waarbij de gebruiker centraal staat. Naar onze verwachting zal het aantal UAV-gc projecten dat op de markt komt voorlopig blijven stijgen. Voor opdrachtnemers zijn UAV-gc contracten interessant, aangezien zij in de aanbesteding niet per definitie concurreren op prijs, maar veelal op aangeboden kwaliteit het verschil kunnen maken en daarmee langjarige partnerships kunnen ontwikkelen met opdrachtgevers. Met name de rol van ‘werkvoorbereiders’ wordt hierbij steeds belangrijker om de aanbesteding en uitvoering van UAVgc op juiste wijze uit te voeren.

2) Kunnen jullie kort wat vertellen over de belangrijkste aspecten bij UAV-gc?
Dat betreft de verantwoordelijkheidsverdeling, het risicomanagement en het contractmanagement. Bij UAV-gc contracten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van de vraagspecificatie en het verstrekken van voor de opdrachtnemer relevante informatie. De opdrachtnemer krijgt de ruimte voor het aanbieden van ontwerpoplossingen op basis van de vraagspecificatie. De opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw en eventueel voor het meerjarige onderhoud. Het gebouw moet voldoen aan de eisen in de vraagspecificatie en de beloften die de opdrachtnemer heeft gedaan in zijn aanbieding. Dat brengt voor de opdrachtnemer risico’s met zich mee. Jan Kees den Hartog, senior werkvoorbereider bij VORM, geeft aan dat de tenderfase vaak te kort is om de gehele vraagspecificatie volledig af te prijzen. “Dat kan resulteren in financiële tegenvallers. Door in een vroeg stadium een financieel en technisch risicodossier op te zetten kan je sturen op een juist en financieel haalbaar ontwerp.” De opdrachtnemer is goed in staat om de risico’s te managen, maar dat betekent dus wel dat de werkvoorbereiders al bij het opstellen van de aanbieding betrokken moeten worden. Zij zijn namelijk de expert in het inschatten van de risico’s die voorvloeien uit de ontwerpkeuzes.

3) Hoe belangrijk is de samenwerking met de opdrachtgever en in hoeverre komt dit onderwerp terug in UAV-gc contracten zelf?
UAV-gc betekent dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers andere rollen, taken en verantwoordelijkheden krijgen. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever de regie over het ontwerp- en realisatietraject volledig bij de opdrachtnemer legt en zich enkel bezighoudt met de toetsingen en acceptaties. Op zich is samenwerken in de basis niet echt geregeld in de UAV-gc contracten. Dat betekent niet dat het niet van belang is. Jan Kees kan dat beamen: “In principe ben je als opdrachtnemer verantwoordelijk voor wat je ontwerpt en bouwt, maar bij sommige besluiten is het weleens handig om toch even te sparren met de opdrachtgever. Daarmee krijgt zowel de klant als wijzelf het vertrouwen dat hetgeen we maken voldoet aan de verwachtingen. Dat gaat over de inhoud. Maar ook aan de proceskant is samenwerking enorm belangrijk. Werken met de UAV-gc ten opzichte van de UAV levert meer administratief werk op. Door hierover met de opdrachtgever in overleg te treden kan vertrouwen worden gewekt en biedt het de mogelijkheid om administratieve lasten te beperken.” Door samen te werken zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in staat optimalisaties aan te brengen en scheppen zij kansen om de ambities te overstijgen. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat partijen vertrouwen hebben in elkaar. Dat is belangrijk.

Kennis-sessie werkvoorbereiders in UAV-gc – 17 april Utrecht
Op 17 april organiseren wij een kennissessie voor werkvoorbereiders over het succesvol toepassen van UAV-gc in de praktijk. In een halve dag maken deelnemers kennis met geïntegreerde contractvormen en de UAV-GC. We behandelen de belangrijkste aspecten op het gebied van verantwoordelijkheidsverdeling, risicomanagement en contractmanagement. De meeste werkvoorbereiders hebben veel ervaring met het realiseren van traditionele bestekken. Ze houden zich bezig met het voorbereiden, uitvoeren, bewaken en (bij)sturen van projecten van de start tot en met oplevering. Werkvoorbereiders zijn veelal verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en borgen van contracten met onderaannemers en leveranciers. Echter vraagt het werken met geïntegreerde contractvormen (waarbij ontwerp, realisatie en eventueel onderhoud geïntegreerd zijn) een andere denk- en werkwijze oftewel een andere rolinvulling. Deze kennissessie zorgt voor inhoudelijke handvatten om gedurende de aanbestedingsprocedure een beheerst en uitvoerbaar plan in te dienen, risico’s en kansen van tevoren goed in te schatten en na het verkrijgen van de opdracht succesvol samen te werken met de opdrachtgever.

Klik hier voor het programma, kosten en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 14 maart 2018