Asset Management als (bedrijfs)filosofie voor grip op risico’s en optimale transparantie

|

BouwRegieNetwerk organiseerde op 26 januari 2016 de ‘expertmeeting asset management’ bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Lees hier het verslag.

BouwRegieNetwerk organiseerde op 26 januari 2016 de ‘expertmeeting asset management’ bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Afgevaardigden van zo’n 50 Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen met Rijkswaterstaat, Gemeente Apeldoorn en Enexis op het gebied van asset management. Drie totaal verschillende organisaties uit verschillende werelden die allen op hun eigen manier asset management doorvoeren in hun organisatie. Wat levert dit hen op?

Asset management begint bij de strategie van de organisatie. Wat zijn de doelen? Als die helder zijn kunnen risico’s worden ingeschat en geprioriteerd. Wat kan wachten? Wat moet meteen? Voor de meest urgente risico’s bedenk je een aantal oplossingen, waaruit je de beste kiest. Dat is de versimpelde kern van asset management, aldus Marc Hartsema (Arcadis). “Het begint met organisatiemanagement. Heeft u bijvoorbeeld een duidelijke scheiding van de drie kernrollen (asset owner, asset manager en service provider) binnen asset management? Dit zorgt namelijk voor transparantie in rollen en verantwoordelijkheden. Een tweede belangrijk punt zijn de processen: is uw besluitvormingsproces bijvoorbeeld wel gebaseerd op risicomanagement? En is uw informatiemanagement wel zo georganiseerd dat u alleen de info verzamelt die u echt nodig heeft? Assetmanagement gaat om langetermijn denken en TCO, het slaat een brug tussen nu en later. Het moet echt in het DNA van uw organisatie gaan zitten en dat gaat niet vanzelf. Maar het is een investering die zich absoluut terugverdient.”

Jenne van der Velde en John van Rutten (Rijkswaterstaat) spreken over het nieuwe infrabeheer binnen RWS en het doorontwikkelen van asset management. “Asset management is een kwestie van de lange adem. Het is een ingrijpende cultuurverandering die niet van de ene op de andere dag door te voeren is. Rijkswaterstaat is hier dan ook al sinds 2008 mee bezig. Asset management betekent voor ons een hele andere manier van werken. Samen met de markt én omgeving, maar ook transparanter, explicieter en innoverend. Tips die wij in ieder geval willen meegeven is dat je dient te beginnen door goed het ‘waarom en wat’ te bepalen. Je moet het met elkaar en integraal te doen, er de tijd voor nemen en zorgen voor commitment op alle niveaus. Begin klein, want vaak zijn er wel 1 of 2 ‘hete hangijzers’ waarmee gestart kan worden. Tot slot is het niet zo dat je echt geld gaat besparen met asset management. Het zorgt er juist voor dat je weet of je je geld nuttig hebt besteed en dat je duidelijker kunt aangeven waar je mee bezig bent.”

John de Croon (AssetResolutions) en Almer de Jong (Gemeente Apeldoorn) zoomden in op een praktijkcase vanuit Apeldoorn en maakten op die manier heel concreet wat asset management aan inzichten en oplossingen oplevert. “Apeldoorn is minder ver dan Rijkswaterstaat, maar wij hebben nu een eerste pilot achter de rug. Het ging om wateroverlast bij een woning in de gemeente. Met asset management krijg je grip op de risico’s en maak je transparant welke uitgaven zinvol zijn. Zo leek een investering van 50.000 euro in het oplossen van de wateroverlast op het eerste gezicht veel te duur, maar na afwegen van de risico’s en alternatieven bleek dit eigenlijk best mee te vallen. Zo hebben we een afgewogen keuze kunnen maken die ook aan anderen achteraf heel goed te verantwoorden is. Het zou mooi zijn als we dit als gemeente nu kunnen opschalen en asset management in de gehele organisatie ook kunnen doorvoeren. De ervaringen tot nu toe zijn in ieder geval erg positief.”

Tot slot vertelde Marco Poorts (Enexis) over asset management bij een netbeheerder. Hoe balanceer je tussen betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid? “Wat vinden klanten belangrijk bij een netbeheerder? Dat is betrouwbaarheid/veiligheid, duurzaamheid, klantgerichtheid en betaalbaarheid. Dat zijn dan ook de organisatiedoelen van Enexis. Risico’s waar wij o.a. mee te maken hebben zijn gasontploffingen en elektriciteitsuitval. Dat wil je natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen, maar onze doelen zijn in die zin inherent tegenstrijdig, want 100% betrouwbaarheid is bijzonder duur. Balanceren is daarom noodzakelijk en wij doen dat met risico gebaseerd asset management. Het bedenken van oplossingen voor risico’s is namelijk heel simpel. De crux zit hem in het kiezen van de juiste. Wij gebruiken hiervoor dezelfde methode als de Gemeente Apeldoorn. Enexis heeft de eerste stappen voor asset management gezet in 1999. Mijn tip: maak van asset management een primair proces, dus laat het geen intern adviesclubje zijn.”

Heeft u vragen omtrent deze bijeenkomst of rondom het thema asset management? Neem dan contact op via <a href="mailto:info@bouwregienetwerk.nl.“;>info@bouwregienetwerk.nl._