Asset management: De brug tussen nu en later!

|

In januari 2016 organiseerde BouwRegieNetwerk de ‘expertmeeting asset management’ bij het LEF van Rijkswaterstaat in Utrecht. Ruim 50 deelnemers vanuit Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen…

In januari 2016 organiseerde BouwRegieNetwerk de ‘expertmeeting asset management’ bij het LEF van Rijkswaterstaat in Utrecht. Ruim 50 deelnemers vanuit Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen. Met asset management slaan organisaties een belangrijke brug tussen nu en later, was de gedeelde conclusie naar aanleiding van de presentaties: ‘Het creëren van waarde met Assets’ – Marc Hartsema, Arcadis / ‘Het nieuwe Infrabeheren binnen RWS’ – Jenne van der Velde, Rijkswaterstaat / ‘Asset Management Rioleringsbeheer’ – Almer de Jong en John de Croon, Gemeente Apeldoorn en Asset resolutions / ‘Balanceren tussen betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid’ – Marco Poorts, Enexis.

Goed asset management zorgt voor grip op risico’s en maakt transparant welke uitgaven zinvol zijn. Want het bedenken van oplossingen voor risico’s is vaak heel simpel. De crux, zo blijkt, zit hem in het kiezen van de juiste oplossingen, die het meeste waarde toevoegen voor de organisatie.

De deelnemers van het seminar kregen de mogelijkheid om een korte self-assessment te doen om daarmee antwoord te geven op de vraag: Hoe volwassen is gemiddeld het asset management niveau en waar kan er verbeterd worden? BouwRegieNetwerk en Arcadis hebben de resultaten gebundeld en delen de belangrijkste conclusies met u.

We kunnen u n.a.v. de ingevulde assessments melden dat:

  • Assetmanagement bij het merendeel van de organisaties nog in de beginfase van maturiteit is.
  • Planning en budgettering relatief hoog scoren t.o.v. andere asset management onderdelen.
  • De effectiviteit van uitgaves vaak beter kan (gebaseerd op de minder goed gescoorde Asset Management Strategy en de vertaling naar KPI’s).
  • Bij alle partijen het beter inregelen en inbedden van monitoring, evaluatie, en continue verbeteringen van processen en procedures (gerelateerd aan asset management) gewenst is, om een hoger rendement te halen uit assets en een verbetering te maken in het complete proces.
  • Medewerkers de volwassenheid van hun asset management organisatie over het algemeen wat positiever beoordelen dan het management (58% t.o.v. 42%).

In principe zijn dit geen verrassende uitkomsten. De rode draad is dat er voor de meeste organisaties nog veel verbeterpotentieel is. Daarbij is het goed om te realiseren dat asset management een kwestie is van de lange adem. Asset management moet als het ware in het DNA van de organisatie gaan zitten en dat gaat niet vanzelf. Het is een ingrijpende verandering die niet van de ene op de andere dag door te voeren is, want het vergt commitment op alle niveaus en men dient er de tijd voor te nemen. Asset management moet geen ‘intern adviesclubje’ zijn, maar direct verbonden worden aan het primaire proces.

Om ‘elkaar te vinden’ binnen de organisatie is het nuttig om (los van deelbelangen) te kijken naar de strategie, en de potentie van verschillende assets, om deze vervolgens tegen elkaar uit te zetten. Dit gaat het beste door het samenbrengen van een groep mensen die proces, techniek en theorie samenbrengen in hanteerbare analyses en een eerlijke vergelijking. Zo kan er, rekening houdend met alle stakeholders, een afgewogen en toekomstbestendige keuze gemaakt worden.

‘Klein beginnen’ is dan vaak het beste, want vaak zijn er wel 1 of 2 hete ‘hangijzers’ waarmee gestart kan worden. Goed asset management is misschien ingrijpend, maar het is ook een investering die zich absoluut terugverdient. Weten dat je je geld nuttig besteedt, duidelijker kunnen aangeven waar je mee bezig bent, optimale transparantie, integraliteit en grip op risico’s zijn allemaal voordelen van robuust asset management.

Bent u geïnteresseerd in een vergelijking van de asset management maturity van uw eigen organisatie met anderen uit uw branche? Vul dan ook de (gratis en vrijblijvende) online assessment in en ontvang een actueel rapport.

BouwRegieNetwerk.nl, 5 juli 2016