Projectomschrijving


De onderwijsinstellingen Arcus College, Hogeschool Zuyd en de Open Universiteit en de zorginstellingen Atrium MC, Mondriaan en Sevagram werken samen en gaan dat doen onder één dak.
Het betreft het eerste DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance en Operate) contract, dat op 21 juli 2010 is ondertekend met het consortium in de zorg. Het consortium De Huismeesters bestaat uit Bouwbedrijven Jongen, Homij Technische Installaties en VolkerWessels Integraal (allen VolkerWessels bedrijven) en Vebego. Door het consortium is, na een beknopte outputspecificatie, bestaande uit de functionele eisen, een optimaal plan ontwikkeld. Aan het eind van de looptijd van het DBFMO-contract wordt het gebouw eigendom van de private partij die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de financiering en de exploitatie.

De contractvorm is uniek in Limburg maar past goed bij de visie en beleid van de Zorgacademie. Door innovaties in opleidingen met de vernieuwingen in de zorg te combineren wil de Zorgacademie instroom van leerlingen binnen de zorg vergroten en opleidingen en scholing verbeteren. Er wordt hierbij gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. In een hightech-omgeving worden er in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen nieuwe innovatieve zorgconcepten ontwikkeld. In het ‘skillslab’, een praktijkgerichte leer- en trainingsplek, oefenen studenten in nagebootste situaties, zonder risico voor patiënten. In de toekomst wordt er een groter tekort medewerkers in de zorg verwacht.

Op 21 juli 2010 ondertekenden Arcus College, Hogeschool Zuyd, Atrium MC en Mondriaan, het contract met De Huismeesters; een consortium van Vebego en VolkerWessels-bedrijven Jongen en HOMIJ Technische Installaties en VolkerWessels Integraal. In de Zorgacademie werken de onderwijsinstellingen Arcus College, Hogeschool Zuyd en Open Universiteit, en de zorginstellingen Atrium MC, Mondriaan en Sevagram samen op het gebied van zorginnovatie, onderwijsinnovatie en strategisch personeelsbeleid. Zij bundelen hun krachten, om in te spelen op de verwachte personeelstekorten in de zorg.

Samenwerking tegen krimp, vergrijzing en personeelstekort
Het project is in 2009 van start gegaan en de start van de bouw was op 6 juli 2011. Met het concept en de realisatie van de Zorgacademie loopt Limburg voorop in Nederland, als het gaat om de voorbereiding op de bevolkingskrimp en de vergrijzing en het daarmee verband houdende personeelstekort in de zorg. Het ultramoderne praktijk-schoolgebouw wordt in het schooljaar 2011-2012 in gebruik genomen.

Skillslab
Vier van de partijen van het samenwerkingsverband Zorgacademie gaan het nieuwe gebouw betrekken. Onderwijs- en zorginnovatie komen samen in het ‘skillslab’, waar scholing en training van leerlingen en bestaand personeel naast elkaar plaatsvinden. Door intensief samen te werken, maken zij optimaal gebruik van dezelfde infrastructuur en kennis. In het skillslab, een praktijkgerichte leer- en trainingsplek, oefent men in nagebootste situaties vaardigheden, zonder risico voor patiënten. De samenwerking met het bedrijfsleven zorgt ervoor dat innovaties sneller inzetbaar zijn in de praktijk.

Geïntegreerd contract
Bij de bouw van de Zorgacademie volgt De Huismeesters, de zogenaamde DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance en Operate) methode. Deze manier van bouwen is uniek in Limburg en wordt nu pas de derde keer in heel Nederland toegepast. Het voordeel voor de opdrachtgevers is dat het geheel van ontwerp, bouw, financiën, onderhoud en beheer door het consortium wordt uitgevoerd. De partners kunnen zo hun energie volledig richten op de samenhang van onderwijsinnovatie en zorginnovatie.

Soort

regional

Categorie

DBFMO

Sector

Zorghuisvesting

Regio

Heerlen

Opdrachtnemer

Consortium de Huismeesters; een consortium van Vebego en VolkerWessels-bedrijven Jongen en HOMIJ Technische Installaties en VolkerWessels Integraal

Welke partijen deden mee in de aanbesteding

TBI Concessies B.V. met als onderopdrachtaannemers Fokkema & Partners Architecten B.V., J.P. van Eesteren B.V., Yask B.V. en Hevo B.V.

Facilicom met als onderopdrachtaannemers Facilicom Bedrijfsdiensten B.V. onderopdrachtnemers, Breijer Bouw en Installatie B.V., Facilicom Solutions B.V. en Claus en Kaan Architecten Rotterdam.

InNova heeft als aandeelhouders Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Participaties B.V. en Macquarie Capital Group Limited. Hierbij zijn belangrijke onderaannemers: Meijer en van Schooten Architecten B.V., Architectenbureau Fritz B.V., De Bonth van Hulten B.V., AAFM Facility management B.V., Visser & Smit Bouw B.V. en Stam + de Koning B.V.

Opmerkingen

Enkele belangrijke feiten op een rij

•· De Zorgacademie wordt gebouwd in de Zorgvallei, vlak naast het Atrium Medisch Centrum en omringd door Mondriaan en Sevagram.

•· Het gebouw heeft een oppervlakte van zo’n 5.200 m2 en is voorzien van de modernste onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten.

•· Onderwijs- en zorginnovatie komen samen in het ‘skillslab’, een praktijkgerichte leer- en trainingsplek. Hier oefenen deelnemers in nagebootste situaties, zonder risico voor patiënten.

•· Het skillslab is er voor dokters-, apothekers- en tandartsassistenten, maar ook voor verplegenden en verzorgenden.

•· Naast de Zorgacademie wordt ook een Zorginnovatiecentrum gerealiseerd voor de ontwikkeling van toepassingen in robotica en domotica.

Website(s)

www.zorgacademieparkstadlimburg.com