BAM en PGGM versterken PPS-joint venture

| | |

Koninklijke BAM Groep nv en pensioenbelegger PGGM versterken de samenwerking in hun joint venture gericht op pps-projecten in Nederland en een aantal Noordwest-Europese landen. Het…

Koninklijke BAM Groep nv en pensioenbelegger PGGM versterken de samenwerking in hun joint venture gericht op pps-projecten in Nederland en een aantal Noordwest-Europese landen.

PGGM verhoogt zijn commitment in BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. met € 140 miljoen. Hiermee komt het gecommitteerd vermogen van PGGM op € 620 miljoen en het totale gecommitteerd vermogen van de joint venture op € 775 miljoen. Van dit bedrag is € 489 miljoen geïnvesteerd in bijna dertig projecten.

In Nederland heeft de joint venture geïnvesteerd in zeven pps-projecten. Daartoe hoort de recent door Koning Willem Alexander geopende nieuwe huisvesting van de Hoge Raad in Den Haag. De joint venture is op dit moment betrokken bij de bouw van een nieuw zeesluizencomplex bij IJmuiden.

Het is de intentie van beide partijen om hiermee de samenwerking in de nu vijf jaar bestaande joint venture uit te bouwen. PGGM’s hoofd Infrastructure Frank Roeters van Lennep: ‘Onze succesvolle joint venture met BAM stelt PGGM in staat Nederlands pensioenkapitaal te koppelen aan publieke projecten, waarmee we investeren in de reële economie. Dat levert goede lange termijnrendementen op voor de deelnemers in de pensioenfondsen waarvoor PGGM belegt en het levert een belangrijke bijdrage aan economisch herstel.’

Het besluit tot het verhogen van het kapitaal in de joint venture is genomen nadat in 2015 opnieuw is gebleken dat BAM en PGGM op een zeer efficiënte manier hun kennis en ervaring samenbrengen op het gebied van ontwikkeling, bouw en financiering. Binnen de joint venture wordt gewerkt zonder tussenkomst van een investeringsfonds, wat tot aanzienlijke kostenreducties leidt bij het beleggen van pensioengeld. BAM laat in deze constructie zien dat pps-projecten kostenefficiënt en op schema kunnen worden gerealiseerd, daarbij rekening houdend met de kwaliteitsnormen waar projecten op de lange termijn aan moeten voldoen.

De joint venture voorziet dat de pps-markt voor gebouwen en infrastructuur in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Zwitserland zich positief blijft ontwikkelen. BAM en PGGM verwachten nieuwe investeringen te kunnen doen als lange termijnpartners van overheden in de genoemde landen.

BAM PPP behoudt volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture. Tevens vertegenwoordigt BAM PPP de joint venture bij transacties. PGGM verstrekt als ondersteunend belegger over het algemeen tachtig procent van het benodigde kapitaal voor projecten. Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture.

PPS Netwerk Nederland en Koninklijke BAM Groep, 11 juli 2016