Beheer en onderhoud Kop van Noord-Holland door één marktpartij

| | |

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor 10 jaar uitbesteed aan één marktpartij, Dura Vermeer. Een nieuwe…

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor 10 jaar uitbesteed aan één marktpartij, Dura Vermeer. Een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht. De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord-Holland.

Volume, prijs en kwaliteit
In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingsinvesteringen voor (vaar-)wegen, groen én civieltechnische kunstwerken in het gebied gebundeld. Dit stevige volume en de tijdsduur maken het contract aantrekkelijk voor marktpartijen. De provincie laat het werk uitvoeren op basis van prestatie-eisen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om de kosten over de gehele contractduur te minimaliseren. De provincie wil met deze nieuwe manier van werken meer kennis en kwaliteit uit de markt halen.

Verschuivende rol
De opdrachtnemer krijgt de rol van risicodragende procesaannemer, die de ruimte heeft om het de kop van Noord-Holland naar eigen inzicht als ‘goed huisvader’ te beheren en onderhouden en zelf haar eigen werkproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De rol van de provincie verschuift daarmee van beheren naar beheersen. Zij schrijft niet langer alles voor en gaat op de stoel van regisseur zitten.

Inkoopafweging
PPSsupport heeft de provincie ondersteuning gegeven bij het maken van de inkoopafweging en heeft kennis gedeeld.

PPS Netwerk Nederland, 29 april 2015