‘Ben ik een woningcorporatie of energie exploitant?’

| |

Woningcorporaties kunnen duurzame installaties zelf exploiteren of uitbesteden aan een externe partij (ESCo). Wanneer kies je welke optie?

Het begrip ‘duurzaamheid’ is terug te vinden in elke website en jaarverslag van vrijwel iedere woningcorporatie. Met die woorden is echter nog niet gezegd dat daarmee ook daadwerkelijk inhoud aan verduurzaming is gegeven. Woningcorporaties hebben op dit moment veelal te maken met hoge energierekeningen door stijgende brandstofprijzen, terwijl men tegelijkertijd de ambitie heeft de bestaande portefeuille zo efficiënt mogelijk te verduurzamen. (Decentrale) Energieopwekking uit hernieuwbare bron (WKO, WKK, Geothermie etc.) kan voor woningcorporaties oplossing bieden.

Deze duurzame installaties zijn een substantiële stap naar kwalitatief hoogwaardige huisvesting en hebben een robuuste technologie, maar vereisen ook een goed ontwerp en een deugdelijke installatie. Woningcorporaties kunnen dit zelf exploiteren of uitbesteden aan een externe partij (ESCo). De ESCo kan aanleg, beheer, onderhoud én financiering van de energie-installatie van gebouwen verzorgen waardoor de woningcorporatie ontzorgd wordt en niet per definitie zelf hoeft te investeren. John Braakman (directeur ZON Energie), Caspar Boendermaker (Senior Adviseur BNG Bank), Emirto Rienhart (Zelfstandig adviseur, Aedes) en Danny Wijnbelt (Directeur Projectontwikkeling Mitros) spraken op 7 mei 2014 tijdens het ESCoNetwerk seminar over hoe duurzame installaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Emirto Rienhart, zelfstandig adviseur (voorheen Aedes) opende de bijeenkomst en sprak over de sleutelrol van woningcorporaties bij de Nederlandse verduurzamingsopgave voor eind 2020. Zo moet er gestreefd worden naar een label B gemiddeld voor alle corporatiewoningen en zou alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal moeten zijn. Corporaties brengen dit in praktijk door te denken in Total Cost of Ownership of Design/Build/Maintain contracten, waarbij wordt nagedacht over de impact van investeringen op de lange termijn. Rienhart raadt dan ook aan om niet (zomaar) ad hoc investeringen te doen die verdere verbeteringen in de weg zitten. “Neem doordachte en bewuste beslissingen als het gaat om wat je eigen organisatie doet en wat je beter aan de markt kunt overlaten.”

De BNG Bank is van oudsher een bank die zich richt op de financiering van de publieke sector, waaronder volkshuisvesting. Caspar Boendermaker (BNG): “BNG Bank financiert circa 50% van alle leningen aan corporaties.” Hierbij richt de bank zich op duurzame investeringen. Dit is een speerpunt niet alleen ten behoeve van onder meer een beter milieu, maar ook ten behoeve van de waardeontwikkeling van woningen en het verlagen van de woonlasten voor de huurders. Boendermaker licht toe hoe de bank aankijkt tegen de (voor)financiering van duurzame installaties. “Financiering van duurzame maatregelen bij woningcorporaties vindt veelal plaats via de balans van de corporatie, die hierin de primaire rol moeten vervullen. Daarnaast is ook projectfinanciering mogelijk.”

John Braakman (ZON Energie) is reeds 20 jaar werkzaam in ESCo-projecten en vertelt vanuit zijn expertise hoe dergelijke constructies werken. “Energy Service Companies zijn veel in de belangstelling maar worden (nog) te weinig ingeschakeld” is Braakman van mening. In feite zijn er voor woningcorporaties 3 mogelijkheden, vertelt hij: “Investeren en exploiteren buiten de organisatie, investeren binnen eigen organisatie en exploitatie uitbesteden of investeren en exploiteren binnen eigen organisatie. Iedere optie hangt samen met de expertise die de woningcorporatie zelf in huis heeft. Hoe meer specialistische kennis je hebt, hoe meer je zelf kunt doen. Uiteindelijk moet je je als woningcorporatie afvragen: ‘Ben ik een woningcorporatie of energie exploitant?’” is Braakman van mening.

Danny Wijnbelt, directeur Mitros Projectontwikkeling beaamt dit. “Schoenmaker, blijf bij je leest” raadt hij de andere corporaties in de zaal aan. Met zowel duurzame installaties in eigen beheer als installaties in beheer bij een externe partij, kan Wijnbelt hierin goed de afweging maken. “We gaan als woningcorporatie steeds meer terug naar onze kerncompetenties en daar hoort het fungeren als energie BV wat ons betreft niet bij. Een eigen energiebedrijf past niet binnen de nieuwe ondernemingsstrategie van Mitros, dus ik zou aanraden om dit uit te besteden aan partijen voor wie dit wél een kerncompetentie is.”

Bovenstaande is een korte indruk van de bijeenkomst die ESCoNetwerk op woensdag 7 mei in Utrecht organiseerde. Wilt u als woningcorporatie hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar info@esconetwerk.nl