“Beter niet samenwerken dan een samenwerkingscompromis”

| | |

De duurzame transitie is in volle gang; om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen moet veel werk verzet worden. Maar belangrijker dan deze doelstellingen…

De duurzame transitie is in volle gang; om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen moet veel werk verzet worden. Maar belangrijker dan deze doelstellingen an sich is de gezamenlijke overtuiging van het belang van verduurzaming, om zo een samenleving te creëren waarin ook onze kinderen en kleinkinderen veilig en gezond kunnen leven.
Hoe werken we samen om dit te bewerkstellingen, waar moeten we op letten en welke rol spelen publiek-private samenwerkingen hierin? We spraken Prof. Dr. André Nijhof, docent Sustainable Business and Stewardship op de Nyenrode Business Universiteit, over deze onderwerpen.
In hoeverre heeft het verdrag van Parijs bijgedragen aan de energietransitie?
“Het verdrag van Parijs heeft een grote invloed op de energietransitie. Het feit dat leiders zich uit dit akkoord wel of niet terugtrekken, zoals we met Donald Trump hebben meegemaakt, heeft daar niet veel invloed meer op. Vijf jaar geleden was dit wel anders geweest. Als je het akkoord van Parijs leest, is het boterzacht wat er op papier staat. Landen worden met name gewezen op transparantie met betrekking tot duurzaamheid, maar er staat niets in over bijvoorbeeld boetes wanneer niet voldaan wordt aan een doelstelling. De kracht van het akkoord bestaat niet zozeer uit de regels die erin staan, maar veel meer uit de visie en het gevoel van urgentie: ‘het moet anders’. Inmiddels is in de maatschappij ook duidelijk dat er voldoende oplossingen zijn om de transitie door te voeren.”“Het heeft me verbaasd wat de energietransitie voor Nederland betekend heeft in de afgelopen maanden. Over bijvoorbeeld het gas in Groningen wordt momenteel een heel ander debat gevoerd dan een jaar terug. We weten gewoon dat we het op een andere manier moeten gaan doen, wat een enorme versnelling teweegbrengt in de energietransitie.”
“We hebben elkaar nodig om de transitie te realiseren en moeten met elkaar uitvinden hoe we dat op een betere manier via samenwerking gaan doen”
In welke sectoren ziet u verduurzaming met name plaatsvinden?
“In elke sector vindt de duurzame transitie plaats. Als we het in breder perspectief plaatsen gaat het altijd om waar we als maatschappij in zijn geheel naar toe gaan. De doelen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gaan bijvoorbeeld over klimaatverandering, toegang tot educatie, gendergelijkheid, toegang tot gezondheidszorg en het uitbannen van honger in de wereld. Deze onderwerpen komen terug in alle sectoren.”“De duurzame transitie uit zich in het besef van de leiders in de verschillende sectoren dat in ons eentje doorgaan op dezelfde route onhoudbaar is. We hebben elkaar nodig om de transitie te realiseren en moeten met elkaar uitvinden hoe we dat op een betere manier gaan doen.
Klik hier om het interview verder te lezen