‘Binnenstedelijke Gebiedstranstransformatie: snelheid zonder spijt’

|

Hoe organiseert u een binnenstedelijke gebiedstransformatie met balans tussen snelheid en kwaliteit? Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Daardoor neemt de druk op steden toe.…

Hoe organiseert u een binnenstedelijke gebiedstransformatie met balans tussen snelheid en kwaliteit?

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Daardoor neemt de druk op steden toe. Naar schatting moeten er in de komende jaren bijna een miljoen woningen bijgebouwd worden waarvan er zo’n 300.000 in de steden terecht moeten komen. Dat lukt alleen als we de ruimte in de stad optimaal benutten en bestaande plekken transformeren tot aantrekkelijke gebieden waar gewoond en gewerkt wordt en waar voorzieningen zijn. Gecombineerd met een goede bereikbaarheid, opgaven in de energietransitie en openbare ruimte levert dat een lastige puzzel op.

De druk is hoog en dat vraagt om snelheid. Tegelijk moeten we zorgen voor goede kwaliteit zodat we nieuwe stukken stad maken die ook op langere termijn aantrekkelijk zijn. Deze balans tussen snelheid en kwaliteit vraagt veel van de verschillende partijen die dit samen waar moeten maken. Versnipperd eigendom, bestaand gebruik en veel ambities hebben grote gevolgen voor de samenwerking tussen partijen en dus ook voor de regie(rollen) van stakeholders zoals gemeenten, ontwikkelaars, eigenaren, gebruikers en anderen in het gebied. Heldere kaders en slimme strategie kunnen snelheid en duurzame kwaliteit elkaar laten versterken!

Hoe organiseert en stimuleert u als gemeente een succesvolle gebiedstransformatie waarbij u niet langer de rol van ‘Godfather’ hoeft te spelen, maar wel grip houdt op de totstandkoming van een goed evenwichtig programma? Hoe zet u een aansprekende stip aan de horizon waarbinnen door diverse actoren toekomstbestendig aan de stedelijke uitdagingen kan worden gewerkt? 

Op 20-6-2019 organiseert BouwRegieNetwerk i.s.m. Gemeente Amersfoort, Certitudo, APPM en Procap in Utrecht de Meet-Up ‘Binnenstedelijke Gebiedstranstransformatie: snelheid zonder spijt’ waarin we in zullen gaan op de vraag: ‘Hoe ontwikkelt u als gemeente een integrale en toekomstbestendige gebiedsstrategie met oog voor ruimtelijke kwaliteiten, aanwezig sociaal kapitaal en met een stevige rol voor bewoners en marktpartijen?’ 

Aan de hand van ‘best practices’ gebaseerd op praktijkcases uit Haarlem en Amersfoort en de nieuwste ontwikkelingen pakken we dit thema samen met praktijkdeskundigen vast. Er is veel ruimte voor interactie en discussie.

We gaan in op onder andere:

  • Hoe zorgt u voor een goede samenwerking met eigenaren waarin gebiedsbelang centraal staat?
  • Hoe stuurt u op tempo en kwaliteit zonder volledig grip te hebben op het gedrag en handeling vanuit de markt?
  • Hoe organiseert u goede feedback met partijen met oog voor de behoefte om tempo te maken en te houden?
  • Hoe vervangt u het aanbodgerichte ontwikkelen door een organische ontwikkeling die ook op lange termijn ‘werkt’ en inspeelt op de vraag van bewoners?
  • Hoe stelt u een divers palet aan betrokken partijen in staat hun eigen rol in de opgave te nemen, zonder zelf alle regie los te laten?
  • Hoe zorgt u voor balans tussen maatschappelijke en financiële doelen?
Meer informatie over het programma en aanmelding wordt binnenkort bekend gemaakt. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden, stuur dan een e-mail naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl