Bloemendalerpolder: integrale gebiedsontwikkeling in uitvoerende fase

| | |

De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp is in een uitvoerende fase gekomen. Nu de publiek-private samenwerkingsovereenkomst definitief is geworden, kan een start…

De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp is in een uitvoerende fase gekomen. Nu de publiek-private samenwerkingsovereenkomst definitief is geworden, kan een start worden gemaakt met de realisatie. Het gaat om een fors woningbouwprogramma waarbij het groen-blauwe landschap integraal wordt mee-ontwikkeld. De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een intensief proces dat startte in 2003 met de aanwijzing van de Bloemendalerpolder als uitleggebied voor de Gooi- en Vechtstreek in het provinciaal Streekplan Noord-Holland-Zuid.

Het planproces is sindsdien met de nodige hobbels verlopen. Als gevolg van de economische crisis kwam de Stuurgroep Bloemendalerpolder in 2010 tot de conclusie dat het inmiddels ontwikkelde masterplan geen financiële onderlegger meer had. Een nieuwe ontwikkelstrategie werd daarmee noodzakelijk.

Bijzonder is dat ondanks de veranderende marktomstandigheden onlangs toch een samenwerkingsovereenkomst is gesloten die de integrale ontwikkeling van de Bloemendalerpolder mogelijk maakt. Daarbij is onverkort vastgehouden aan de eis van tweederde deel landschap, inclusief een flinke component water.

In de onlangs verschenen publicatie ‘Bloemendalerpolder, dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling’ van de samenwerkende partijen Bloemendaler, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Deloitte Real Estate, wordt de geschiedenis van de planvorming geanalyseerd. Ook biedt de publicatie aanbevelingen voor de praktijk. PPS is nog steeds mogelijk, stellen de auteurs, maar wel in een andere vorm dan we gewend zijn.

Uniek voor de Bloemendalerpolder is de gekozen samenwerkingsovereenkomst waarbij een volledig private uitvoering mogelijk is gemaakt, met veel ruimte voor flexibiliteit in de invulling van het programma. Een herbezinning op rollen en verantwoordelijkheden door zowel publieke en private partijen leidde tot een op maat gemaakte concessie. Heldere doel- en procesafspraken liggen aan de basis van de overeenkomst die partijen door deze langlopende gebiedsontwikkeling in een onzekere markt moet loodsen. Kwartiermakers van Deloitte begeleidden partijen bij de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Zij geven concrete handreikingen aan de praktijk, over onder meer het (opnieuw) opbouwen van vertrouwen en de noodzaak tot zelfreflectie.

In de publicatie plaatst hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw het concessiemodel in perspectief van de traditionele PPS-modellen en gaan Agnes Franzen en Anne Luijten,hoofdredactie Gebiedsontwikkeling.nu, in op de veranderde maatschappelijke context van gebiedsontwikkelingen. Wat zijn hierbij nieuwe handelingsperspectieven en hoe kom je tot gedeelde waarden? Naast de genoemde ontwikkelingsgeschiedenis door projectleider Suzanne van den Noort biedt de publicatie een interview met hoogleraar Bestuurskunde Mark van Twist over de rol van de gemeenteraad in gebiedsontwikkelingsprocessen.

PPS Netwerk Nederland, 29 mei 2014