BNR Debat: Publiek Private Samenwerking voor een vitale economie – 12 februari Dauphine, Amsterdam

| | |

De huidige economische situatie heeft diverse gevolgen met zich meegebracht, o.a. krappe budgetten en steeds kleiner wordende ambtelijke organisaties. Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen sneller en…

De huidige economische situatie heeft diverse gevolgen met zich meegebracht, o.a. krappe budgetten en steeds kleiner wordende ambtelijke organisaties. Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen sneller en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Overheden en bedrijfsleven zijn vaak niet meer in staat om op eigen kracht oplossingen voor complexe vraagstukken te realiseren. Een goede samenwerking tussen beide partijen is echter absoluut noodzakelijk voor een structurele groei van de Nederlandse economie. Dat vraagt om meer goed georganiseerde partnerships en allianties, niet alleen op het gebied van bouw maar ook bij Energie, ICT en diensten.

Daarvoor is daadkracht nodig, maar ook wederzijds begrip. Niet alleen tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook tussen markt en consument. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Wat vroeger publiek was, hoeft dat in de toekomst niet te blijven – zeker nu de bomen niet meer tot de hemel groeien. Hoe dan ook zal de markt een grotere rol gaan spelen.

Deze veranderende verhoudingen stellen nieuwe eisen aan overlegorganen, toezichthouders en wetten. Is de BV Nederland wendbaar genoeg om daar adequaat op in te spelen? Publiek Private Samenwerking (PPS) is nu ingericht volgens de best practices uit het verleden. Maar hoe gaat dat in de toekomst?

PPS Debat 12 februari Amsterdam
Op donderdag 12 februari organiseren Business News Radio (BNR) en Twynstra Gudde i.s.m. PPS Netwerk Nederland het debat Slim Samenwerken: Overheid en bedrijfsleven voor een vitale economie in restaurant Dauphine in Amsterdam. Tijdens dit debat gaat BNR-presentator Diana Matroos samen met deskundige gasten op zoek naar randvoorwaarden voor goede publiek-private samenwerking. Publieke en private partijen zijn van harte uitgenodigd bij dit debat aanwezig te zijn en aan de discussie deel te nemen! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Van het debat worden ook radio-opnames gemaakt.
BNR-presentator Diana Matroos gaat in gesprek met onder anderen:

  • Maarten Steinbuch, hoogleraar Systeem-&Regeltechniek TU Eindhoven;
  • Anja van Niersen, general manager Allego BV;
  • Eric van Eijndhoven, directeur Commercie Connexxion
  • Harry Sterk, directeur PPS Netwerk Nederland
  • Alexandra Boot (Advocaat, Boot Advocaten)

Programma

16.00 uur: Ontvangst

16.30 uur: Inhoudelijk programma met als hoofdthema’s: ‘Sociale innovatie’, ‘Juridische innovatie’ en ‘Kansen voor de toekomst’

18.00 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Wilt u meediscussiëren? Dat kan! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 14 januari 2015