Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: “de samenwerking organiseren maakte het verschil”

| | |

De bouw van Rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop afgerond en start…

De bouw van rijkskantoor de Knoop is afgerond. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop afgerond en start de exploitatiefase. Volgens Peter Eitjes (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf) maakte de samenwerking organiseren en cultiveren het verschil in dit DBFMO-project.

Voor de duurzame herontwikkeling was een goede en intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel en zelfs als gunningscriterium opgenomen. Hiermee is het kader geschapen voor een goede samenwerking in de komende 20 jaar. Volgens Debbie van Noort (DBFMO manager R Creators) heeft de goede samenwerking naast een soepele totstandkoming ook geleid tot een hogere kwaliteit. Een win-winsituatie dus.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf herontwikkelde R Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de voormalig Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor. De ontwikkeling van rijkskantoor de Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. De voormalige Knoopkazerne is herontwikkeld ter vervanging van verouderde accommodaties in de regio. De werkzaamheden bestonden uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt was zo min mogelijk slopen en zoveel mogelijk hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne is getransformeerd tot rijkskantoor met een vergadercentrum voor duizend bezoekers.

Centraal in het ontwerp van het gebouw, het interieur en de dienstverlening staan de behoeften van de gebruikers. R Creators heeft zich hierin grondig verdiept en deze vertaald naar een integraal ontwerp. Ontwerp, bouw, installaties, beheer en onderhoud en exploitatie zijn geen losse elementen, maar versterken elkaar. Bij de ontwerpoplossingen is niet gekeken naar de initiële kosten, maar naar de totale kosten over twintig jaar.

Duurzaam partnerschap en gastheerschap
Naast de gebruikelijke gunningcriteria voor een gebouw zijn in dit project duurzaam partnerschap en gastheerschap als gunningcriteria toegevoegd. Daarbij ligt voor het rijkskantoor de Knoop voor wat betreft duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de dienstverlening toekomstbestendig zijn. Samenwerking die uitmondt in duurzaam partnerschap was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Niet alleen omdat het contract twintig jaar loopt, ook omdat tijdens de exploitatiefase de facilitaire organisatie van R Creators als één team zal samenwerken met de facilitaire organisatie van het rijkskantoor. Het was voor het eerst in een PPS-aanbesteding dat dienstverlening en samenwerking zo zwaar meewogen. Dit heeft een positieve bijdrage gehad in de soepele totstandkoming van het gebouw en de start van de exploitatie.

PPS Netwerk Nederland (i.s.m. Strukton, Facilicom en Ballast Nedam), 10 februari 2018