Bouwplaats ESCo-project Alliander te Duiven Energiepositief

| |

Het grootschalige renovatieproject van de vijf kantoorgebouwen van Alliander op het bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven heeft nu al twee Breeam-innovatiepunten gehaald, waaronder één voor de…

Het grootschalige renovatieproject van de vijf kantoorgebouwen van Alliander op het bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven heeft nu al twee Breeam-innovatiepunten gehaald, waaronder één voor de eerste energiepositieve bouwplaats in Nederland. De bouwplaats is energiepositief gemaakt door de eerste 500 zonnepanelen al tijdens de bouwfase te installeren.

De bestaande vijf gebouwen van Alliander worden herontwikkeld naar één energiepositief complex (25.000 m2) met een DBMO en een ESCo-contract. De panden worden uitgebreid en overkapt door een atrium met een temperatuur-regulerend dak. In dit project wordt op alle fronten duurzaam gewerkt; het gebouw wordt energiepositief, tachtig procent van het oude materiaal wordt hergebruikt en er wordt duurzaam omgegaan met de omgeving. Het complex wordt goed geïsoleerd, voorzien van 6700 zonnepanelen en er zal warmte worden teruggewonnen en opgeslagen in een WKO-systeem. Op deze manier wordt ruimschoots voorzien in de eigen energiebehoefte. De overcapaciteit wordt geleverd aan de omliggende bedrijven die samen een Groene Alliantie vormen.

Het transformatieproject wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van VolkersWessel. De ESCo-partij binnen dit consortium is INNAX, die de energie-installaties ontwerpt en gedurende 15 jaar de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de totale energielevering en –beheer in het nieuwe gebouw. Alliander draagt zelf zorg voor de financiering van de installaties en is daarmee ook eigenaar ervan. De garantie die de ESCo geeft heeft betrekking op het energiepositief houden van het gebouw (voor een vaste afgesproken prijs) en een vooraf afgesproken comfortniveau. Alliander is dus wel eigenaar van de installaties, maar wordt door INNAX ontzorgt voor het beheer ervan.

Dit betekent echter niet dat Alliander er geen enkele verantwoordelijkheid in draagt, want een ESCo-constructie stelt ook eisen aan de opdrachtgever. Goed omgaan met energie in een gebouw doet een beheerder samen met de gebruiker, want goed gebruik van een gebouw is essentieel. Alliander dient tijdig melding te maken van fouten en zaken die ze onprettig vinden. Andersom geeft de INNAX Alliander feedback op energiegebruik en worden afwijkingen in de monitoring gemeld. Juist door die wisselwerking is maximaal resultaat te behalen.

Dankzij de ESCo-constructie staat de boel op scherp; de ESCo heeft als doel een zo laag mogelijk energieverbruik en zal daardoor steeds op zoek gaan naar innovatieve energie- en kostenbesparing. Steeds als de mogelijkheid er is om financieel en op energiegebied voordeel te behalen, zal die kans worden benut, want dat is in het belang van zowel de ESCo als van de opdrachtgever. Dat is de win-winsituatie die kenmerkend is bij energieprestatiecontracten.