Projectomschrijving

De Gemeente Skarsterlân wil een meer functioneel gebouw voor de Brede School in Joure Zuid. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de hoofdfunctie van het gebouw niet alleen gericht is op onderwijs, sport, cultuur en welzijn, maar dat ook kunst een belangrijke rol gaat spelen. Verder krijgen tenminste twee basisscholen onderdak in het nieuwe pand. Het betreft een concurrentiegerichte dialoog voor het ontwerpen, realiseren en vijfentwintigjarig onderhoud van de multifunctionele accommodatie. Daarnaast wordt gevraagd om vijfentwintigjarig Volumegarantie voor een deel van de exploitatie van de Brede School in Joure. Alle fasen uit de levenscyclus van het Project zullen tegelijkertijd in één contract worden aanbesteed. Gebruikers van de Brede School zijn de Dr. E.A. Borgerschool van CBO Meilân, de fusieschool van OG Primus (de Lyts Luchtenveldskoalle en de Zuiderveldschool), It Toanhûs, SKIK en Miks welzijn. Bouw en ingebruikname Maandag 11 november 2013 is de bouw van de Brede School Joure Zuid officieel van start gegaan. Het pand is na de zomervakantie in 2014 in gebruik genomen. De Brede school is innovatief aanbesteed met een DBMO (Design, Build, Maintain en Operate)-contract waarbij het ontwerp, de bouw, het beheer en het onderhoud de komende 25 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de Facilicom Services Group. Facilicom Services Group is een consortium bestaande uit Facilicom, Bureau Bos (architect gebouw), Pellikaan (bouw), Breijer (beheer) en Kragten (ontwerp buitenruimte). Bij de bouw zijn ook diverse regionale aannemers betrokken.

Soort

regional

Categorie

DBMO

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Friesland

Opdrachtgever

Gemeente De Friese Meren

Opdrachtnemer

Facilicom Services Group is een consortium bestaande uit Facilicom, Bureau Bos (architect gebouw), Pellikaan (bouw), Breijer (beheer) en Kragten (ontwerp buitenruimte).

Contractg

DBMO-contract met een contractduur van 25 jaar

Oplevering

Juli 2014

Opmerkingen


Belangrijkste financierings -en betalingsvoorwaarden

De Gemeente heeft binnen de begrenzing van de Plafondprijs DBM budget voor het ontwerp, de realisatie en het meerjarig onderhoud van de Brede School. Circa 75% is beschikbaar voor de uitkering van termijnbetalingen aan de opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de ontwerp- en de realisatiewerkzaamheden en de oplevering van de Brede School. Het restant van het budget wordt uitgekeerd tijdens de 25 jaar dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van het meerjarig onderhoud van de Brede School.

Looptijd 324 maanden
De gegadigde dient ervaring te hebben opgedaan met het bouwen van een multifunctioneel utiliteitsgebouw met een minimumomvang van 2.500 m2 bruto vloeroppervlakte. De looptijd van de opdracht is 324 maanden vanaf het moment van gunning van de opdracht. Er werden drie consortia geselecteerd.

Website

Klik hier voor een artikel over de eerste ervaringen van Brede School Joure