Brink Groep nieuwe deelnemer BouwregieNetwerk

| |

Brink Groep werkt aan vernieuwende en duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken in bouw, huisvesting en vastgoed en levert specialistische softwaretools om projecten te beheersen.

Brink Groep heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij het BouwregieNetwerk. BouwregieNetwerk.nl is een onafhankelijk netwerk met partners van de meest vooraanstaande projectmanagementbureaus in Nederland.

Brink Groep werkt aan vernieuwende en duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken in bouw, huisvesting en vastgoed en levert specialistische softwaretools om projecten te beheersen. Hierbij combineren zij vakkennis met een pragmatische werkwijze: denken én doen. Erik Deiman, directeur Brink Groep: “We gebruiken onze kennis voor sterke analyses, maar vinden het nog belangrijker om deze praktisch te vertalen.”

Professioneel opdrachtgeverschap is een kwestie van daden

Professioneel opdrachtgeverschap en vernieuwing in de bouw is geen luxe meer, maar een noodzakelijkheid. De partijen die aangesloten zijn bij het BouwregieNetwerk committeren zich aan kwalitatief hoogwaardig projectmanagement en hebben hiertoe concrete uitgangspunten en gedragsregels vastgelegd (meer informatie). Brink Groep past uitstekend binnen de waarden die het BouwregieNetwerk uitdraagt, zowel richting collega bureaus als richting opdrachtgevers.

Directievoorzitter Hans de Jonge op BouwregieNetwerk seminar

Op dinsdagmiddag 8 april zal Prof.ir. H. de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Real Estate Management aan de TU Delft, spreken tijdens het BouwregieNetwerk seminar ‘Strategisch managen van uw maatschappelijk vastgoed’ over de kansen en obstakels bij het adequaat managen van publiek vastgoed. De sessie zal plaatsvinden op de Vrije Universiteit Amsterdam en is kosteloos voor publieke partijen. Klik hier voor meer informatie.

BouwregieNetwerk.nl, 1 april 2014