CAMPUSONTWIKKELING versus ‘once size-doesn’t fit at all’ industrieterrein

|

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van…

Hoe kunt u campuskansen bepalen, invullen en

  • Creëren van synergie tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven
  • Hoe van visie, naar plannen en succesvol resultaat?
  • Welke rol heeft de overheid? Welke rol het bedrijfsleven?
  • Met diverse praktijkcases: Utrecht Science Park, High Tech Campus Eindhoven, Brainport Eindhoven & The Hague Security Delta

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneet voor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema. Ten opzichte van het gebruikelijke industrieterrein, is een campus hiermee veel aantrekkelijker: het is geen algemene, brede verzamelplaats van bedrijvigheid, maar een goed geprogrammeerde plek vol dynamiek en focus. Daarmee wordt een campus een aantrekkelijke vestigingsplaats, waar hand in hand innovatie en groei ontstaat met een goede uitstraling op de stedelijke omgeving.

Campusontwikkeling is het aanbrengen van een profiel en focus in een bepaald gebied. Het initiatief ligt veelal bij de decentrale overheid; die brengt het vliegwiel op gang, maakt een businessplan en zorgt voor financiële ondersteuning in de beginfase. De overheid is dus in eerste instantie de regisseur die moet kiezen: ‘Waar zijn wij van? Wat hebben we hier al? Wat zouden we willen hebben?’ Er wordt een besturingsmodel en exploitatiemodel bedacht dat in samenwerking met private partijen (gebruikers) een levensvatbare campus creëert. Het is hierbij belangrijk het onderscheid in de diverse fases en rollen te maken: hoe organiseer ik momentum, hoe krijg ik snel buy-in/commitment van de mogelijke gebruikers en hoe voorkom ik dat ik me als overheid zelf (financieel) gevangen zet?

Campusconcepten zijn betrekkelijk nieuw en daarmee is het belangrijk ervaringen uit te wisselen. Hoe vlieg je zoiets aan? Wat komt er bij kijken? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe kan in een vroeg stadium worden gezorgd voor commitment van het bedrijfsleven, zodat de overheid niet tot in lengte van dagen aan de kar moet blijven trekken, maar de ontwikkeling self-propelling wordt.

===================================================================================
BouwRegieNetwerk organiseert op 15 december 2016 een seminar over het ‘campusconcept’. Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer:
 

  • Wat zijn de voordelen en kansen van campusontwikkeling? Wat kan een campus betekenen voor uw stad en/of gebied?
  • Hoe identificeert u als gemeente/provincie het juiste thema / focusgebied?
  • Hoe komt u van een goed idee naar een robuust plan met als resultaat een zelfstandig functionerende campus?
  • Wat zijn de do’s en don’ts voor overheden in het beginstadium?
  • Hoe ziet de zoektocht er concreet uit? Hoe bouwt u een cluster? Hoe maakt u een businessplan?
  • Hoe plannen maken waar onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven uiteindelijk zelf de schouders onder willen zetten? Hoe organiseert u commitment van bedrijven?

PRAKTISCHE INFO
Datum: 15 december 2016
Tijd: 09.30 – 12.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur)
Locatie: Utrecht Science Park
Doelgroep: (de)centrale overheden, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen
Kosten: gratis voor de doelgroep
Aanmelden: Klik hier] voor de aanmeldpagina

*_Na afloop van dit seminar heeft u extra inzicht in de kansen en uitdagingen rondom mogelijke campusontwikkeling in uw stad/gebied. U leert bovendien hoe u als overheid het initiatief voor een campus kunt aanslingeren, met een passend plan, dat uiteindelijk zelfstandig gaat draaien omdat kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven er zelf actief hun schouders onder willen zetten._* 
===================================================================================

PROGRAMMA

09.00 – 09.30 uur
Inloop/ontvangst met koffie/thee
 
09.30 – 09.45 uur
Welkom/Introductie
Harry Sterk (directeur, BouwRegieNetwerk)
 
09.45 – 10.15 uur
Het Campusconcept in theorie: De ‘Voorkant’. Kansen van de campus. Hoe maakt u een start in de ontwikkeling van een campus in uw stad of gebied? Wat komt er kijken in de beginfase?
Wat zijn do’s en don’ts?
Floris de Gelder (directeur-bestuurder, Utrecht Science Park)
 
10.15 – 10.45 uur
Implementatie van het campusconcept: Hoe organiseer ik samenwerken tussen bedrijven, overheid en kennisinstituten? Hoe ziet de businesscase er uit? Waar loopt u tegenaan?
Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde)
 
10.45 – 11.00 uur
Pauze
 
11.00 – 11.30 uur
Praktijkcase: High Tech Campus Eindhoven
Frans Schmetz (directeur, High Tech Campus)
 
11.30 – 12.15 uur
Quickscan:
Hoe bepaal ik de kansen voor een campus in mijn gebied/stad?
Wouter van der Burg (The Brigde Business Innovators) 

12.15 – 12.30 uur
Conclusies & Afronding