Carolien Schippers (RVOB): “In de huidige tijd moeten overheden de markt meer ruimte en verantwoordelijkheid geven om met hun creativiteit en innovativiteit gebiedsontwikkelingsprojecten nieuw leven in te blazen”

| | |

PPS Netwerk Nederland organiseerde met RVOB, Tenman, Houtoff en BNG Bank een praktijkseminar gebiedsontwikkeling dat aan de hand van verschillende praktijkcases (o.a. Gebiedsontwikkeling Valkenburg) inzicht…

In navolging van het succesvolle praktijkseminar gebiedsontwikkeling op 31 januari jl. bij gemeente de Bilt organiseerde PPS Netwerk Nederland op 14 mei 2013 i.s.m. Tenman, Houthoff, BNG Bank en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf van bij Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) een praktijkseminar gebiedsontwikkeling dat aan de hand van verschillende praktijkcases (o.a. Gebiedsontwikkeling Valkenburg) inzicht gaf hoe ook in de huidige tijd alsnog nieuw élan gegeven kan worden aan gebiedsontwikkelingen die anders dreigen vast te lopen.

Carolien Schippers (Projectdirecteur RVOB): “Het Rijk heeft op dit moment een enorme herontwikkelingsopgave. Door de huidige economische situatie en een terugtrekkende overheid is de vraag ontstaan: wie gaat hier nu over? Wij zien nu een opkomst van nieuwe ontwikkelingen en uitvoeringsstrategieën in de vorm van transformatieprojecten/ tijdelijk gebruik en organisch ontwikkelen waarbij minder gedetailleerde regels, eisen en kaders voor de ontwikkelende partijen wordt vastgesteld. De marktpartijen die willen investeren, krijgen meer vrijheid en nemen in ruil daarvoor meer verantwoordelijkheid en ontwikkelkosten voor hun rekening. Daarbij zijn ook nieuwe partijen opgestaan zoals ontwikkelende beleggers en familiebedrijven uit de regio. Vraagstukken moeten ook niet meer in één keer maar gefaseerd op de markt worden gezet om te voorkomen dat ze minder goed haalbaar zijn”.

Peter Oussoren (Tenman): “Belangrijk is om als opdrachtgever randvoorwaarden en kwalitatieve kaders te stellen met het oog op de levensduurbenadering. Start als opdrachtgever met een integrale visie en vraag de markt waar de risico’s liggen om die vervolgens beheersbaar te maken en af te stemmen op je scope. Een PPS zorgt ervoor dat de risico’s samen en eerlijk worden verdeeld. Contracten van tegenwoordig moeten gaan over waardecreatie en een heldere taakverdeling”.

Arjen Snoo (Houthoff) benadrukt bet belang van een heldere taak -en risicoverdeling aan de voorkant. “In de risicoverdeling, zoals in contracten staat vastgelegd, zitten de oplossingen hoe projecten uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. Zonder een heldere risico-verdeling komen projecten nooit van de grond. Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden zich voordoen, maar maak ook daarover aan de voorkant duidelijke afspraken. Het mag in principe niet voorkomen dat als een project niet binnen de afgesproken tijd wordt opgeleverd, het de schuld van bijvoorbeeld de crisis is. Naar mijn mening liggen de oplossingen op dit moment in de Crisis -en Herstelwet. Deze wet zorgt voor kortere procedures, waardoor ruimtelijke projecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is er altijd sprake van een zogenaamd ‘juridisch kader’ waarbinnen partijen moeten opereren maar creativiteit en innovativiteit om met duurzame oplossingen te komen wordt altijd en juist in deze tijd gestimuleerd en beloond”.

PPS Netwerk Nederland, 14 mei 2013