Climate CoLab Challenge kiest Nederlandse winnaar vanwege slimme ESCo-constructie

| |

Uit de 600 inzendingen die de De Climate Colab Challenge ontving, kwam BAS Nederland als winnaar uit de bus in de categorie Energy Supply en…

Uit de 600 inzendingen die de De Climate Colab Challenge ontving, kwam BAS Nederland als winnaar uit de bus in de categorie Energy Supply en Creating Public Demand for Green Buildings. Het bedrijf won vanwege het traject ‘De weg naar nul’, een ESCo-constructie voor de stapsgewijze verbetering van de energieprestatie, die gefinancierd wordt vanuit de gerealiseerde besparingen. Uitgangspunt van het traject is dat de energiehuishouding van bestaande gebouwen een enorm besparingspotentieel bieden. Het financiële voordeel van energiebesparing kan worden aangewend voor investeringen in de verbetering van de energieprestatie van een gebouw. Dit is een aantrekkelijke methode voor de verduurzaming van een gebouw. In eerste instantie richt de ESCo zich op het besparen van energie en het verhogen van efficiency. In een later stadium kan worden gezorgd voor het lokaal opwekken van energie zodat een gebouw energieneutraal, of zelfs energiepositief wordt.

Het Climate Colab is een internationale organisatie met als doel het vergroten van collectieve kennis over verduurzaming middels online wedstrijden. De organisatie wil het complexe probleem van klimaatverandering opbreken in kleinere subproblemen die makkelijker en sneller op te lossen zijn met slimmer initiatieven. Met de online wedstrijden lokt de organisatie individuen uit om innovatieve ideeën aan te dragen. Als één van die innovatieve initiatieven heeft het Climate CoLab nu dus de Energy Service Company (ESCo) constructie gewaardeerd.