Co-creaties zijn essentieel om de veranderaanpak succesvol in te zetten bij de implementatie van Assetmanagement

| | |

PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Rijkswaterstaat (Agnes Bernhardt-Districtshoofd en Jenne van der Velde-Topadviseur Assetmanagement) en Balance op 17 juni 2015 een praktijkseminar over de succesvolle…

PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Rijkswaterstaat (Agnes Bernhardt-Districtshoofd en Jenne van der Velde-Topadviseur Assetmanagement) en Balance (Frans Twigt) op 17 juni jl. een praktijkseminar over dat inzicht gaf in hoe publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en waterschappen de veranderaanpak succesvol kunnen inzetten bij de implementatie van Assetmanagement als besturingsfilosofie. In de huidige politiek-maatschappelijke context is het adagio ‘meer voor minder’ voor veel overheidsinstanties een leidmotiv. Dat betekent terug naar kerntaken, een zo efficiënt mogelijke organisatie en prestatiegericht uitbesteden van de uitvoering aan de markt. Asset Management draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Frans Twigt (Balance): “Assetmanagement gaat veel verder dan professioneel of tactisch onderhoud en beheer van wegen of waterwerken en is steeds meer een bedrijfsbesturingsfilosofie. Dit vraagt om een veranderaanpak. Als een organisatie Assetmanagement ziet als een goed idee, dan verandert er niets. Belangrijk is om overtuigd te zijn van de werking ervan en de hele organisatie daarin mee te nemen”.

Daarin zijn 4 stappen te onderscheiden op weg naar succesvolle implementatie:

Stap 1: Bepalen: Wat betekent Assetmanagement voor de organisatie en hoe ziet dit er dan uit? Bepaal de Assetmanagement doelstellingen (strategische, organisatorische en operationele) binnen de organisatie en stel een gewenst en op maat gemaakt model en niveau vast voor de opdrachtgever.
Stap 2: Analyseren: Waar staat de organisatie? Wat is het Assetmanagement volwassenheids niveau van de organisatie? en bepaal de Assetmanagement veranderkracht van de organisatie.
Stap 3: Veranderaanpak: Hoe kan de opdrachtgever de verandering over de inhoud aanpakken? Zorg voor een aanpak op maat.
Stap 4: Borgen: Hoe kan de opdrachtgever Assetmanagement in zijn organisatie borgen? Zorg dat binnen de organisatie het strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar verbonden zijn.

“Als een organisatie Assetmanagement ziet als een goed idee, dan verandert er niets. Belangrijk is om overtuigd te zijn van de werking ervan en de hele organisatie daarin mee te nemen. Uiteindelijk blijft het mensenwerk, die moeten het doen,” aldus Frans Twigt.

Volgens Jenne van der Velde (Rijkswaterstaat) is Assetmanagement een andere manier van het beheren van infrastructuur. “Voor 2008 was onze aanpak t.a.v. het bouwen, onderhouden, vervangen en renoveren heel traditioneel. We kijken we nu naar de integraliteit van projecten waarbij we de gebruiker centraal stellen en de huidige en toekomstige gewenste staat van onze assets als vertrekpunt nemen. Voor Rijkswaterstaat betekent dit een nieuwe manier van werken en organiseren samen met de markt en omgeving. Denken in co-creaties (met beslissers, collega’s en markt) is essentieel. Tenslotte heb ik nog een aantal tips. Begin klein i.p.v. het aanpakken van alle onderwerpen, leer van eerder opgedane ervaringen (ook in het buitenland) en neem de tijd. Het is namelijk een ingrijpende verandering die niet over 1 nacht ijs gaat”, aldus Jenne van der Velde.

Agnes Bernhardt (Rijkswaterstaat): “Om Assetmanagement succesvol te implementeren is het belangrijk om benodigde kennis en ervaring in huis halen. Daar hebben wij Balance voor ingeschakeld. Daarnaast heb je binnen de organisatie een combinatie van procesdenkers (met nieuwe ideeën) en doeners (die al jarenlang op inhoud functioneren) nodig. Daarnaast is een goede verstandhouding en samenwerking met de markt essentieel. I.p.v. dat wij zelf oplossingen voorschrijven, willen wij de markt hiervoor uitdagen o.b.v. prestatiecontracten. Dat betekent wel dat zij op een andere manier onze wensen en eisen moeten interpreteren”.

Tenslotte werd door Rikkert van der Veer (Balance) het veranderkrachtmodel uitgelegd. Dit model bestaat uit factoren die je kunt meten aan de voorkant om commitment en draagvlak te creëren binnen je organisatie en geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren om het doel, het gewenste effect of resultaat te bereiken. Het veranderkrachtmodel wordt toegepast in een workshop die opdrachtgevers kunnen aanvragen om inzichtelijk te krijgen hoe verandering door Assetmanagement wordt ervaren door de organisatie.

Kopgroep Assetmanagement
Na afloop van het praktijkseminarAssetmanagement is door verschillende aanwezige opdrachtgevers aangegeven om vervolg/verdiepings-sessies te organiseren over hoe de aanpak van het implementeren van Assetmanagement in zijn werk gaat binnen de eigen organisatie. Wat vaak speelt is dat assetmanagement wel al geïmplementeerd is maar de vraag is hoe dit nu integraal binnen de organisatie als besturingsfilosofie kan gaan werken om het gewenste resultaat/effect te behalen.

We hebben daarom besloten een Kopgroep Assetmanagement op te zetten. De bedoeling van de Kopgroep is om d.m.v. een aantal sessies kennis met elkaar te delen en waar nodig is opstarthulp te bieden indien opdrachtgevers zelf overwegen Assetmanagement in te zetten als geïmplementeerde besturingsfilosofie binnen de eigen organisatie. De Kopgroep is een informele werkgroep die transparant en voor iedereen toegankelijk is. Wij zijn op dit moment bezig met de invulling van het programma en zijn aan het inventariseren waar wat de issues zijn, waar kansen liggen etc. Wilt u als opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van deze KopGroep, stuurt u dan een email naar info@ppsnetwerk.nl.

PPS Netwerk Nederland, juni 2015