Collectieve aanpak succesvol bij energie besparen op bedrijventerreinen

| | |

Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met een collectieve aanpak lukt dit het beste. Dat bewijzen ondernemers op verschillende bedrijventerreinen.…

Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met een collectieve aanpak lukt dit het beste. Dat bewijzen ondernemers op verschillende bedrijventerreinen. Ze besparen gezamenlijk op energie én inkoopkosten. Bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen door samen op te trekken. Op verschillende plekken blijkt een collectieve aanpak succesvol om bedrijventerreinen te verduurzamen. Dat is onder meer te zien in de Gelderse streek De Liemers. Daar hebben bedrijventerreinen een praktische aanpak – waarbij ondernemers aan hun energieverplichtingen voldoen.

 

Collectief 14% energiebesparing

Ook op verschillende bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland staat duurzaamheid centraal. Hier hebben honderden bedrijven van de Energie-Coöperatie West-Friesland de handen ineengeslagen om energiemaatregelen te treffen én energie in te kopen. Ze besparen daarmee 14% op de kosten ten opzichte van individuele inkoop. Dankzij hun schaalgrootte kunnen ze bovendien eenvoudiger extern financiering aantrekken voor bijvoorbeeld zonneprojecten.

 

Duurzame bedrijventerreinen

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijventerreinen zijn al bezig met plannen voor verduurzaming van hun energiehuishouding. Dat blijkt uit een enquête van RVO.nl en Stichting Clok. De ondervraagde parkmanagers, ondernemersverenigingen, fondsen en ontwikkelmaatschappijen hebben wel behoefte aan meer informatie. Wat zijn de verplichtingen voor energiebesparing? Hoe pakken ze collectief verduurzaming aan? Wat kunnen ze financieren? Kijk voor antwoorden op deze vragen en voor praktijkvoorbeelden op Duurzame bedrijventerreinen. Klik hier.

 

Informatieplicht vanaf 1 juli 2019

Energiebesparing is verplicht. Het is een eerste stap richting een CO2-neutrale energiehuishouding met duurzame energiebronnen, zonder aardgas en olie. De verplichte energiebesparing staat in de Wet milieubeheer. Vanaf 1 juli 2019 verandert deze wet. Dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

 

Meer weten?

Klik hier om voor meer informatie op de website van RVO