Column ‘Blijf roeren, anders brandt de soep aan!’

| |

Maandag 7 oktober j.l. verscheen de column van Alexandra Boot (Boot Advocaten) in de ‘FD Selections Vastgoed’ bijlage van het Financieel Dagblad.

Maandag 7 oktober j.l. verscheen de column van Alexandra Boot (Boot Advocaten) in de ‘FD Selections Vastgoed’ bijlage van het Financieel Dagblad.

Blijf roeren, anders brandt de soep aan!

Na taaie onderhandelingen is eindelijk het Nationaal Energieakkoord getekend. Bijna vijftig belanghebbende partijen wisten samen de duurzaamheidagenda voor Nederland te bepalen. Met energiebesparing in de bebouwde omgeving als belangrijke pijler onder de energietransitie, meer banen in de bouw en installatiebranche én een betere positie in de internationale clean technology-markten als spin-off.

Er zijn concrete winstpunten. Zo stelt de overheid een Revolverend Fonds Energiebesparing van € 750 mln ter beschikking aan vastgoedeigenaren en verhuurders. Mooi, maar nu moeten die eigenaren en beleggers wél in beweging komen. Anders haalt Nederland zijn duurzaamheidsambities niet.

Duidelijk is dat op korte termijn stappen moeten worden gezet. De wil is er wel, maar op een bijeenkomst van de provincie Overijssel, die een soortgelijk energiefonds van € 250 mln heeft opgezet, bleken weinig vastgoedeigenaren geïnteresseerd. Er is koudwatervrees, en niet helemaal onterecht. Veel duurzaamheidsprojecten kwamen de laatste jaren niet goed van de grond. Oorzaken: gebrekkige techniek en communicatie, en onvoldoende afstemming van juridische en fiscale regelgeving.

Energy Service Companies

Veel zogeheten energy service companies (esco’s) kunnen weliswaar de financierings- en exploitatierisico’s overnemen, maar de hamvraag blijft hoe deze investeringen deels in bestaande huurcontracten versleuteld kunnen worden. Er vallen geen harde afspraken te maken, omdat wet- en regelgeving (nog) in de weg staan. Ook Den Haag moet dus blijven roeren in de soep, en bestaande regelgeving zoals de huurwet, de woningwet aanpassen en de EU-richtlijn 2012/27 voor energie-efficiëntie te implementeren. Gebeurt dat niet, dan pruttelt alles op het oude pitje door en brandt de energietransitie-soep aan. En dat zou jammer zijn van alle inspanningen die in het Energieakkoord zijn gestoken.

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.