‘Community of Practice’: Regionale opdrachtgevers slaan handen ineen om realisatie van bouwopgaven te versnellen

| | |

Regionale opdrachtgevers (waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs -en zorginstellingen) zijn continue op zoek naar kennis, kunde en praktijkervaring m.b.t. de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van bouw…

Regionale opdrachtgevers (waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs -en zorginstellingen) zijn continue op zoek naar kennis, kunde en praktijkervaring m.b.t. de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van bouw -en infraopgaven via integrale inkoop en contractvormen. Het anders organiseren en -uitbesteden inclusief prestatiegericht beheer en onderhoud, is voor de meeste partijen nog bepaald geen routineklus.
Een beter georganiseerde vraag geeft meer effect tegen lagere kosten en creëert meer kansen voor alle partijen. Door ervaringen en kennis te delen, kunnen voorts nieuwe financieringsarrangementen worden benut. 

In haar missie opdrachtgevers te helpen bij hun bouwopgaven inclusief het verlenen van onafhankelijke ‘opstarthulp’ daarbij, heeft PPS Netwerk Nederland, zoals ESCoNetwerk.nl op het gebied van verduurzaming heeft, het initiatief genomen om een ‘Community of Practice‘ op te zetten. In samenwerking met verschillende regionale opdrachtgevers wordt hier momenteel gestalte aan gegeven. 

Het doel van de community is om tussen opdrachtgevers vroegtijdig informatie uit te wisselen, templates (van voorbereiding t/m realisatie) te delen, snel PPS kansen inzichtelijk te maken, etc. Fouten en dubbele initiatieven kunnen op deze manier worden voorkomen en ambities die alleen slechts met grote moeite kunnen worden gerealiseerd komen sneller binnen bereik. 

De opzet is ‘for opdrachtgevers only’ om met elkaar een vertrouwde omgeving te creëren, waarin onderling belangenvrij aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kan worden gewerkt. 

Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, onderwijsinstelling of andere regionale opdrachtgever en wilt u meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact met ons op via info@ppsnetwerk.nl en stel ons uw vragen.

PPS Netwerk Nederland, 5 oktober 2016