Community of Practice ‘Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed’ met 14 gemeenten

| |

ESCoNetwerk.nl en Amsterdam Economic Board faciliteren een Community of Practice rondom het thema verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, onder leiding van voorzitter Jacqueline Cramer.

ESCoNetwerk.nl en Amsterdam Economic Board faciliteren een Community of Practice rondom het thema verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, onder leiding van voorzitter Jacqueline Cramer.

Met 14 vooruitstrevende grote en middelgrote gemeenten wordt ingezoomd op concrete aspecten rondom verduurzaming zoals: hoe bepaal je de scope, hoe richt ik mijn eigen organisatie in, hoe creëer ik mandaat, hoe bepaal ik wat de juiste samenwerkingsvorm is (‘helemaal ESCo’ of anders?), hoe financier ik, hoe creëer ik schaal en verlaag ik daarmee transactiekosten, etc. Naast de gezamenlijke behandeling van deze thema’s, wordt ook actief documentatie en onderlinge mankracht uitgewisseld. Doel is om uiteindelijk meer standaardisatie, betere projecten, meer snelheid en omvang te creëren.

Meer weten? Stel uw vragen per mail via cop@esconetwerk.nl.

ESCoNetwerk.nl, 29 november 2016