Conflictcompetent samenwerken: hoe dan?

| | |

Tijdens complexe projecten ontstaan dikwijls conflicten. Hoe voorkom en manage je die? Op 25 januari j.l. vond de populairste intervisie van PPS Netwerk Nederland plaats:…

Tijdens complexe projecten ontstaan dikwijls conflicten. Hoe voorkom en manage je die?

Op 25 januari j.l. vond de populairste intervisie van PPS Netwerk Nederland plaats: ‘het voorkomen en effectief managen van conflicten bij complexe projecten’. Een geslaagde intervisie, met ditmaal een groot ‘water’-georiënteerd gezelschap van projectmanagers, contractmanagers en meer. Hoe hebben de deelnemers de intervisie ervaren en bovenal: wat is er geleerd?

Conflictcompetent samenwerken: hoe dan?
Intervisie 25 januari 2024

Bij de uitvoer van een complex project is het bijna gebruikelijk dat er op een gegeven moment ‘gedoe’ tussen de samenwerkingspartners zoals opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen opdrachtnemers onderling ontstaat. Procedures mogen dan weliswaar netjes zijn gevolgd, maar er is nu eenmaal vaak sprake van een realiteit die op een gegeven moment afwijkt van de vooraf veronderstelde situatie. Hoe complexer het project, hoe langer de looptijd, des te groter het risico op ‘verrassingen’. Hoe je hiermee dealt, was het thema van de intervisie.

Alle eventualiteiten vastleggen in een contract vooraf biedt vaak onvoldoende soelaas: gegarandeerd dat net de situatie die zich op een gegeven moment voordoet, niet is voorzien. Dan alles met ‘general sweepers’ proberen op te lossen? Die kunnen dermate oneerlijk uitpakken dat ze conflicten en problemen eerder vergroten dan verkleinen.

Er zijn echter wel degelijk manieren om elkaar als samenwerkingspartners over en weer te helpen goed in te spelen op allerhande situaties en daarmee gedoe te voorkomen of ten minste te minimaliseren. Daarvoor moet je met elkaar begrijpen hoe een goede samenwerking er uitziet en hoe bijvoorbeeld elementen als vertrouwen en controle op elkaar ingrijpen. We denken weliswaar vaak dat ‘samenwerken’ een kwestie van ‘zo gezegd – zo gedaan’ is, maar dat is écht een onderschatting. Natuurlijk zul je oplossingsroutes vooraf moeten afspreken, maar dan dienen die routes niet neer te komen op het neerleggen van alle risico’s bij 1 partij of het te afhankelijk te worden van kostbare en/of tijdrovende procedures met voor allen een onzekere uitkomst. En je mag het eens zijn dat je het ergens over oneens bent, maar doe het dan op een dusdanige manier dat het de relatie niet verstoort; want vaak moet je met elkaar daarna ook nog een lange tijd door.

“Al mijn vragen zijn beantwoord, de sessie is goed georganiseerd, en de deskundigheid van Malcolm en Louisa is top!’ – deelnemer

Gelukkig boden de docenten Louisa Engels en Malcolm Aalstein allerlei oplossingen om met (situaties die neigen tot) conflicten om te gaan. In plaats van juridisch kijken wat er niet mag, werd de deelnemers juist getoond wat er wél allemaal kan. En wanneer je dan toch in een conflict beland, wanneer kies je dan voor je eigen gelijk forceren, geef je juist toe of sluit je een compromis? De voorbeelden en zelf ingebrachte casussen zorgden voor vele herkenbare situaties.

Meer informatie

  • Wilt u bij de volgende editie van deze intervisie aanwezig zijn? Mail dan naar secretariaat@ppsnetwerk.nl voor meer informatie en om op de hoogte gehouden te worden!
  • Voor andere opleidingen en intervisies, zie events >>