Conflicten bij complexe projecten voorkomen

| |

Bij de uitvoer van een complex project is het bijna gebruikelijk dat er op een gegeven moment ‘gedoe’ tussen de samenwerkingspartners zoals opdrachtgever en opdrachtnemer of…

Digitale transformatie

Bij de uitvoer van een complex project is het bijna gebruikelijk dat er op een gegeven moment ‘gedoe’ tussen de samenwerkingspartners zoals opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen opdrachtnemers onderling ontstaat. Procedures mogen dan weliswaar netjes zijn gevolgd maar er is nu eenmaal vaak sprake van een realiteit die op een gegeven moment afwijkt van de vooraf veronderstelde situatie. Hoe complexer het project, hoe langer de looptijd, des te groter het risico op ‘verrassingen’.

Alle eventualiteiten vastleggen in een contract vooraf biedt onvoldoende soelaas: Geheid dat nu net de situatie die zich op een gegeven moment voordoet, niet is voorzien. Dan alles met ‘general sweepers’ proberen op te lossen? Die kunnen dermate unfair uitpakken dat ze conflicten en problemen eerder gaan vergroten dan verkleinen.

Er zijn echter wel degelijk manieren om elkaar als samenwerkingspartners over en weer te helpen goed in te spelen op allerhande situaties en daarmee gedoe te voorkomen of ten minste te minimaliseren. Daarvoor moet je met elkaar begrijpen hoe een goede samenwerking er uitziet en hoe bijvoorbeeld elementen als vertrouwen en controle op elkaar ingrijpen. We denken weliswaar vaak dat ‘Samenwerken’ een kwestie van ‘zo gezegd – zo gedaan’ is maar dat is écht een onderschatting. Natuurlijk zul je oplossingsroutes vooraf moeten afspreken maar dan dienen die routes bijvoorbeeld niet neer te komen op het neerleggen van alle risico’s bij 1 partij of het te afhankelijk te worden van kostbare en/of tijdrovende procedures met voor allen een onzekere uitkomst. En je mag het eens zijn dat je het ergens over oneens bent, maar doe het dan op een dusdanige manier dat het de relatie niet verstoord want vaak moet je met elkaar daarna ook nog door.

Om de fijne kneepjes rond bovenstaande te leren, hebben wij de opleiding/intervisie ‘Conflicten bij complexe projecten voorkomen of beter oplossen’ ontwikkeld. Deze is reeds door vele projectverantwoordelijken gevolgd met lovende kritieken! We zijn verheugd dat we deze sessie nu weer (i.p.v. online) op locatie kunnen aanbieden zodat u niet alleen kennis kunt nemen van allerhande concreet toepasbare inzichten van experts (vanuit de wetenschap, een juridisch- en coaching perspectief), maar ook ervaringen kunt uitwisselen met collega’s die in soortgelijke projecten als de uwe werken. Inclusief lunch.

“Het project ging goed vanwege een ‘klik’ tussen de partijen” Zorg dat je zo’n klik organiseert!

Voor het volledige programma met sprekers, inclusief kosten, aanmelding >>

Let op: vanwege de gewenste groepsinteractiviteit is het aantal deelnemers beperkt tot 12!