Contract en relatie in nieuwe balans voor optimale projectrealisatie bij waterschappen

| | |

Innovatieve contracten: we werken er al 10 jaar mee maar de aanbestedings- en contractmodellen van toen passen vaak niet meer bij de situatie van nu…

Innovatieve contracten: we werken er al 10 jaar mee maar de aanbestedings- en contractmodellen van toen passen vaak niet meer bij de situatie van nu (overspannen markt, complexe(re) opgaven, andere rollen etc.). Tegelijkertijd is de afhankelijkheid tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers groter geworden. De vraag is welke benadering past nu om projecten op succesvolle wijze uit te voeren? En zit dat in harde contractuele afspraken? In zachte factoren zoals vertrouwen, houding en gedrag? of juist in een combinatie van beiden?

In samenwerking met waterschappen en de markt heeft PPS Netwerk NL daarom onderzoek gedaan en de ervaringen en uitdagingen hierop verzameld. Wij willen graag het resultaat: Benadering 2.0 bij innovatieve contracten aan u overhandigen op het symposium van 6 september. a.s. bij Stichtse Rijnlanden in Houten. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Toine Poppelaars (Bestuurslid Unie van Waterschappen). Gratis exemplaar aanvragen? Gratis exemplaar aanvragen?Klik hier

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding