Daan Kerssemakers (Directeur PPP Atrium MC): PPS-constructies lenen zich uitstekend voor de (ver)nieuwbouw van zorghuisvesting”

| | |

De voorbereiding van de nieuwbouw of renovatie van zorgvastgoed is een intensief proces. Zorgbestuurders (cure en care) moeten rekening houden en goed nadenken over verschillende…

De voorbereiding van de nieuwbouw of renovatie van zorgvastgoed is een intensief proces. Zorgbestuurders (cure en care) moeten rekening houden en goed nadenken over verschillende zaken zoals het vinden van de juiste bouw –en exploitatiepartner, de aanbesteding, de financiering, het vaststellen van kern -en niet-kerntaken, welke contractvorm past bij mijn project, hoe zet ik het project op de juiste manier in de markt, enzovoorts.

PPS Netwerk Nederland organiseerde op 14 mei 2014 van 13.00-17.00 (UMC Utrecht) i.s.m. het Atrium Medisch Centrum, UMC Utrecht, RHDHV, van Wijnen en AKD advocaten & notarissen een praktijkseminar voor directeuren en managers uit de zorg waarin werd uitgelegd hoe de voorbereiding, de aanbesteding en de bouwfase van Atrium Medisch Centrum, Heerlen (zijn) verlopen en wat tot nu toe de ervaringen zijn met het PPS-contract DBMO. Daarbij werd inzichtelijk gemaakt waar eventuele PPS kansen liggen voor andere ziekenhuizen en zorginstellingen die nadenken over (ver)nieuwbouw en/of verduurzaming van zorgvastgoed.

Volgens Pieter Duif (Hoofd Vastgoed en Huisvesting UMC Utrecht) hebben ziekenhuizen tegenwoordig minder financiële middelen, dezelfde ambitieuze opgaven en een sterkere behoefte aan duurzame oplossingen. “Deze elementen leiden tot innovatief denken en doen waarbij wij het noodzakelijk vinden de nodige kennis en kunde van markt hiervoor vroegtijdig in te zetten. UMC Utrecht past de agenda aan op de bezitting van haar gebouwen. Dat betekent kleinere en multifunctionelere gebouwen. Dat gaan wij niet meer op een traditionele bouwen doen maar via PPS-constructies om daarmee slimmere en duurzamere gebouwen te krijgen. Tot een aantal jaren terug deden wij alles zelf zoals de bouw van een grote parkeergarage op het terrein. Dit project zou zich met de kennis van nu uitstekend lenen voor een PPS omdat het bouwen en onderhouden van een parkeergarage niet tot onze kern-taak behoort”, aldus Duif.

Volgens Daan Kerssemakers (Directeur Public Private Partnership Atrium MC) kan PPS niet altijd en overal worden toegepast maar het zeker interessant om de mogelijkheden te onderzoeken.
“In onze situatie hadden wij te maken met een sterk verouderd gebouw. Omdat het bouwen maar ook onderhouden van een ziekenhuis niet onze kern-taak is, hebben wij bewust gekozen om de markt uit te dagen om met integrale oplossingen te komen. Door het ontwerp, de bouw, onderhoud en exploitatie aan de markt over te laten, krijgen wij een flexibel met structureel lagere kosten over de levensduur dan een traditioneel gebouw. Bart Hueben (Senior Adviseur PPS, RHDHV): “PPS creëert discipline in het voortraject. Als ziekenhuis wordt je gedwongen heel goed na te denken wat voor gebouw je wilt en aan welke eisen bijvoorbeeld een OK of IC moet voldoen. Dit zorgt voor meer snelheid, kwaliteit en vertrouwen”. Daan Kerssemakers: “Omdat wij de markt wilden uitdagen met innovatieve oplossingen te komen, hebben wij gebruik gemaakt van de Concurrentiegerichte Dialoog (vorm van aanbesteden voor met name PPS projecten). Wij hebben hiermee risico’s en kosten van te voren inzichtelijk kunnen maken en uiteindelijk een innovatief en duurzaam plan gekregen, een plan dat wij nooit zelf hadden kunnen bedenken”.

Marc Wintgens (advocaat AKD advocaten & notarissen): Hoe flexibel is een geïntegreerd contract? Een contract van tussen de 15 en 30 jaar klinkt inflexibel. In het contract liggen afspraken voor langere tijd vast. Een geïntegreerd contract biedt op verschillende manieren wel flexibiliteit. De opdrachtgever moet van te voren nadenken over de gewenste flexibiliteit. Dit kan als eis of gunningscriterium worden meegenomen in de outputspecificatie. Daarnaast is er in het contract een wijzigingsprocedure opgenomen met spelregels voor het geval er iets gewijzigd moet worden. Diensten waar veel verandering in optreden kunnen of buiten het contract worden gehouden, of er vinden regelmatig benchmarken plaats bijvoorbeeld als de opdrachtgever niet content is met de prijs van de aannemer.

Tot slot nog een aantal tips van Henk de Jager (Adjunctdirecteur Van Wijnen) en Johan van Baardwijk (Marktdirecteur Cofely Healthcare):

– Steek veel tijd en energie in de voorbereiding om te weten wat je wilt
– Kijk wat het kost om het gebouw langjarig te onderhouden voordat je gaat aanbesteden
– Vertrouw de markt en daag deze uit om kennis en creativiteit in te brengen
– Succes van het project hangt samen cultuur, vertrouwen en competenties.

PPS Netwerk Nederland, 14 mei 2014