DBFM aanbesteding nieuwe grote zeesluis IJmuiden van start

| | |

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden via een concurrentiegerichte dialoog. Deze zeesluis maakt onderdeel uit van het DBFM-programma…

De aanbestedingsprocedure resulteert in een publiek-private samenwerking met de markt via een DBFM-contract. Hierbij wordt een aannemersconsortium verantwoordelijk voor het ontwerp, aanleg, financiering en 26 jaar onderhoud van de nieuwe zeesluis. Met deze gekozen contractvorm vindt de betaling plaats op basis van beschikbaarheid van de zeesluis. Volgens het voorkeursbesluit uit 2012 wordt de zeesluis 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. De aanleg moet begin 2016 starten.

Concurrentiegerichte dialoog
De bouw van de nieuwe grote zeesluis wordt via een Europese aanbesteding gegund. De aanbesteding vindt plaats door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Dit houdt in dat er gedurende de aanbesteding intensief overleg plaatsvindt tussen Rijkswaterstaat en de gegadigde aannemerscombinaties. De gehele procedure van aanbesteding neemt ruim een jaar in beslag.

Samenwerking
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen met de gemeente Velsen, met steun van de EU (TEN-T subsidie), aan de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De huidige Noordersluis (1929) is na bijna honderd jaar aan vervanging toe. Om ruimte te bieden aan de schaalvergroting van bulk, vracht- en cruiseschepen, wordt de nieuwe sluis groter en eerder aangelegd.

De nieuwe grote zeesluis zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland. Naar verwachting is de nieuwe sluis in 2019 gereed.

PPS Netwerk Nederland en Rijkswaterstaat, 17 april 2014