DBFMO-contract voor provinciehuis Gelderland

| | |

De Provincie Gelderland zal haar nieuwe stadhuis in Arnhem via een DBFMO-contract op de markt zetten, om precies te zijn op 14 oktober. Het PPS-contract…

De Provincie verwacht met het DBFMO-contract meer kwaliteit en geld te winnen dat met een traditioneel contract. De huidige vijf panden worden teruggebracht tot twee na deels sloopwerk en (ver)nieuwbouw.

Het geïntegreerde contract van 20 jaar moet een flinke kostenbesparing opleveren. Daarbij is bewust gekozen de F (financiering) en O (operate) beperkt te houden en af te zien van een aparte ‘financial close’ met externe financiering. De provincie heeft al positieve ervaringen met verschillende vormen van geïntegreerde contracten, d&c, dbm, bdm en een dbm(a), zoals bij de wegenbouwprojecten bij Harderwijk en Druten en de N348. Door ontwerp, bouw, onderhoud en een deel van de exploitatie te combineren verwacht de provincie vooral de markt te prikkelen om met innovatieve oplossingen te komen. Alles zelf doen is geen optie meer. OPPS is als adviesbureau betrokken bij het opstellen van de outputspecificatie van het nieuwe Provinciehuis.

Maar de overheid kan toch zelf veel goedkoper lenen is een veel gehoorde kreet. De ‘driver’ voor publieke opdrachtgevers om te kiezen voor geïntegreerde contracten, zoals DBFMO, is de efficiencywinst over de levensduurkosten van het bouwproject is en het overhevelen van bepaalde risico’s naar de markt(risicomanagement). Private financiering (de F-component) zorgt ervoor dat marktpartijen bepaalde risico’s naar zich toe trekken om projecten binnen tijd en budget op te leveren. De opdrachtnemer ontvangt namelijk een beschikbaarheidsvergoeding en krijgt pas betaald vanaf het moment dat het project beschikbaar is voor gebruik. De opdrachtgever is dus gegarandeerd van een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Het PPS contract is te vergelijken met een lease-contract waar de vergoeding gerelateerd is aan het prestatieniveau. Wordt er tijdens de onderhoudsfase niet goed gepresteerd, dan betekent dat een boete voor het consortium. Bij traditionele contracten ligt het risico dat projecten buiten budget en tijd worden opgeleverd bij de opdrachtgever waarbij het lenen van geld veel duurder kan uitvallen. Hiervan zijn voorbeelden genoeg.

De provincie verwacht veel belangstelling uit de markt. Aan het einde van 2013 wordt er besluit genomen met welke drie partijen de zogenoemde dialoog-fase wordt ingegaan, waarbij een compleet plan wordt uitgewerkt. De definitieve gunning is eind 2014, zodat in het voorjaar van 2015 kan worden gestart met de bouw.

PPS Netwerk Nederland, 12 oktober 2013