DBFMO Internationale School Eindhoven officieel geopend

| | |

Op 4 april 2014 werd de Internationale School Eindhoven officieel geopend door Commissaris van de Koning, Wim van Donk. Begin 2012 begon de (ver)bouw van…

Op 4 april 2014 werd de Internationale School Eindhoven officieel geopend door Commissaris van de Koning, Wim van Donk. Begin 2012 begon de (ver)bouw van de voormalige De Constant Rebecque Kazerne. De bouw van de Campus Internationale School Eindhoven werd vorig jaar al afgerond en op 19 augustus 2013 beschikbaar gesteld.

DBFMO-Contract
De Campus ISE is volgens een DBFMO-contract ontwikkeld door SPC ISE bv, een dochtermaatschappij van Strukton. Het consortium dat de Campus ontwikkelt en beheert is samengesteld uit diverse onderdelen van Strukton, Mansveld Projecten en Services en VB&T Facilitair management. Begin 2012 begon de vernieuwbouw van de voormalige De Constant Rebecque Kazerne. Vijf monumentale panden zijn grondig verbouwd en drie nieuwe gebouwen zijn verrezen. Ook is een ondergrondse corridor met diverse verblijfsruimten aangelegd, die de gebouwen met elkaar verbindt. De Campus Internationale School Eindhoven wordt bekostigd door de gemeente Eindhoven en de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland en gesponsord door diverse overheden en het bedrijfsleven. De DBMFO constructie wordt gefinancierd door de BNG Bank. De Campus Internationale School Eindhoven moet ertoe bijdragen dat Brainport Regio Eindhoven nog aantrekkelijker wordt voor kenniswerkers.

PPS Netwerk Nederland, 4 april 2014