DBME renovatie en verduurzaming voormalige LTS Venlo

| | |

Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg heeft er voor gekozen om de renovatie en verduurzaming van het voormalige LTS aan de Roerdomsptraat 3 en…

Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg heeft er voor gekozen om de renovatie en verduurzaming van het voormalige LTS aan de Roerdomsptraat 3 en 5 te Venlo aan te besteden via een DBM(+Energie)-contract voor een periode van 25 jaar. De sluitingsdatum is 30 augustus 2017.

De aanbesteding heeft als doel om te komen tot een private partner die verantwoordelijk is voor het verduurzamen en herbestemmen van de voormalige LTS te Venlo via de contractvorm DBM + Energie. Vanuit de vraagspecificatie wordt de markt gevraagd, in samenwerking met Onderwijsgroep Buitengewoon, te komen tot het ontwerp, de realisatie en het uiteindelijke onderhoud en de energieprestatie van de toekomstige huisvesting voor een periode van 25 jaar.

Het betreft een duurzame inpassing van een bestaand onderwijsgebouw uit 1956 (beeldbepalend; geen monument) voor de scholen Wildveld (huidige locatie) en Velddijk (locatie in Tegelen). De juiste balans tussen Onderwijsconcept – Flexibiliteit – en Duurzaamheid (o.a. energieneutraal en C2C) wordt hierbij gewaardeerd. Vanuit Onderwijsgroep Buitengewoon wordt de gekozen partner geïnspireerd in het C2C denken.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving via Tenderned.

PPS Netwerk Nederland, 19 juli 2017