DBMO Brede School Joure geopend

| | |

Vrijdag 21 november jl. heeft Koningin Máxima Brede School Joure Zuid geopend. De Brede School Joure Zuid. De school is via een zogeheten DBMO-contract gerealiseerd.

Vrijdag 21 november jl. heeft Koningin Máxima Brede School Joure Zuid geopend. De Brede School Joure Zuid, dat via DBMO-contract is gerealiseerd, is een unieke samenwerking tussen twee basisscholen, de E.A. Borgerschool en de Twa Fjilden, centrum voor de kunsten It Toanhûs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal SKIK en welzijnsorganisatie Miks welzijn. Het biedt onder één dak zoveel mogelijk voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. De school heeft een duurzaam karakter en is flexibel op de toekomst gericht. De Brede School Joure Zuid is gerealiseerd dankzij bekostiging van en in samenwerking met de gemeente De Friese Meren en de voormalige gemeente Skarsterlân.

Innovatief
De Brede School is dit schooljaar in gebruik genomen. De Brede School is innovatief aanbesteed. De opdrachtnemer Facilicom Services Group is de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, beheer en het onderhoud (Design, Build, Maintain en Operate-contract). Hierdoor ontstaat een stimulans om slimme en duurzame toepassingen te gebruiken die zichzelf in deze periode terug kunnen verdienen. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en vervanging. PPSsupport was intensief betrokken bij het vertalen van de ambitie naar de contractvorm en de aanbesteding.

PPS Netwerk Nederland, 21 november 2014