De échte impact van wind- en zonneparken

| | |

Als alle gezinnen elektrisch gaan, is er nog veel meer stroom nodig. Maar dan nog vormen huishoudens niet het echte probleem. Al bijna veertig jaar…

Als alle gezinnen elektrisch gaan, is er nog veel meer stroom nodig. Maar dan nog vormen huishoudens niet het echte probleem.

Al bijna veertig jaar is ondergetekende actief en betrokken bij duurzame ontwikkelingen. Na vele klimaattoppen mogen we stellen dat er tot op heden nauwelijks iets is bereikt. We zijn landelijk en op wereldniveau meer energie gaan verbruiken en ook de CO2-uitstoot is toegenomen. Het is ons niet gelukt dit om te buigen en het gaat ons voorlopig ook niet lukken.

Geweten

Ons geweten moet gesust worden, we zijn nu in recordtempo windmolen- en zonneparken uit de grond aan het stampen en we moeten ontgassen. Tegelijkertijd gaat ons landschap naar de Filistijnen. De politiek, maar ook veel burgers, vindt dat we offers moeten brengen en vaart is alles. Ook dit begrijpen we wel, want we willen allemaal een veilig Groningen. Maar laten we geen onzinnige offers brengen.

‘Park’

Vaak zijn cijfers ontnuchterend en verkeerd gebruikte terminologie zet ons op het verkeerde been. ‘Windmolenparken’ en ‘zonneparken’ bijvoorbeeld. Het woord ‘park’ suggereert dat we iets prachtigs aan het aanleggen zijn. ‘Park’ betekent volgens Wikipedia een groen gebied met recreatieve functie. Laten we het beestje dus bij de naam noemen, de ‘parken’ zijn duurzame energiecentrales en feitelijk dus industriële complexen. Zonneparken zijn glasvelden.

Cijfers

Nu wat cijfers (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Nederland heeft in 2017 totaal aan energie 3150 petajoule verbruikt. Woningen gebruikten 400 petajoule, dat is dus 12 procent van het totaalverbruik. Van deze energie werd 1,85 procent opgewekt met zonne-energie, 5,91 procent met windenergie op land, dat is samen 7,76 procent. Wanneer we op land willen doorpakken naar 20 procent zonne- en windenergie, dan is ons landschap totaal verziekt.

Flauwekul

Als we die 3150 petajoules omrekenen naar een herkenbare rekeneenheid, komen we op een totaal van 875.000.000 megawattuur oftewel 875.000.000.000 kWh (kilowattuur). 1 Hectare zonnepark levert jaarlijks 600.000 kilowattuur. Wat levert deze hectare op wanneer je deze afzet tegen onze totale energiebehoefte? In procenten is die goed voor 0,000069 procent, een spetter op een gloeiende plaat. 1000 Hectare is goed voor 0,069 procent, een druppeltje op dezelfde plaat. Het is dus je reinste flauwekul om hier agrarische gronden voor op te offeren.

Huishoudens

Ik word ook heel erg flauw van de omschrijving van de capaciteit van parken als ‘goed voor zoveel huishoudens’. Dit geeft u als eigenaar van een huishouden toch een goed gevoel of niet? In de wetenschap dat alle zeven miljoen huishoudens in Nederland dus goed zijn voor maar 12 procent van het totale energieverbruik, moet een wind- of zonnepark toch worden vergeleken met de bijdrage die het levert aan deze 100 procent.

Industrie, wegverkeer, diensten, landbouw en vliegverkeer zijn samen goed voor 2153 petajoules, dat is 68 procent. Natuurlijk moet je woningen zien te verbeteren, maar daar zit niet de echte winst.

Verdubbeling

De niet eerlijke vergelijking van zonneparken met het aantal huishoudens klopt straks sowieso niet meer. Gasloos betekent een verdubbeling van het aantal kWh’s per huishouden. Dat is 3000 kilowatts per jaar extra en we moeten ook nog elektrisch gaan rijden nog eens 3300 kWh/jaar.

Er zijn nieuwe toverformules bedacht om eventuele bezwaarmakers over de streep te trekken. Participeren, postcoderoosjes en de dorpshuizen krijgen ook wat geld. Geld verricht dus weer wonderen. Ik zou zeggen, trap er niet in en laat u niet omkopen of koop u zelf niet om. Of u moet twijfelen aan de door mij berekende werkelijke bijdrage.

Gevlogen

Als niet direct belanghebbende, en dat zijn de meesten van ons (nog wel), heb je het nakijken. De enigen die dit hebben begrepen zijn de kievit en grutto, die zijn al gevlogen. Het landschap zou voor u als niet direct belanghebbende even zwaar moeten wegen als voor een direct belanghebbende maar daar hebben het rijk, provinciale staten en veel gemeentes maling aan. Je bezwaren en ingediende zienswijzen als niet direct belanghebbende tegen plannen voor wind- en zonneparken, worden domweg niet ontvankelijk verklaard.

Met de energietransitie in het vooruitzicht moeten er nog heel veel moeilijke beslissingen genomen worden. Laten we hopen dat het de goede zullen zijn.

Bron I: artikel ‘Zonne- en wind’parken’ zijn druppeltjes op gloeiende plaat‘ – Stichting JAS door Co Wilders 
Bron II: artikel ‘Wind- en zonneparken’ zijn druppeltje op gloeiende plaat‘ – Dagblad van het Noorden