De essentie van goed projectmanagement weten? Doe mee aan het onderzoek door TU Delft i.s.m. BouwRegieNetwerk

| |

TU-Delft doet onderzoek naar de succesfactoren van projecten in opdracht van het BouwRegieNetwerk. De hoofd onderzoeksvraag van dit onderzoek is “Wat is de toegevoegde waarde…

TU-Delft doet onderzoek naar de succesfactoren van projecten in opdracht van het BouwRegieNetwerk. De hoofd onderzoeksvraag van dit onderzoek is “Wat is de toegevoegde waarde van “goed” projectmanagement?”.

Graag nodigen we u nu uit om deel te nemen aan het vervolgonderzoek waarin we in detail in kaart willen brengen hoe de succesfactoren van projecten nu eigenlijk worden geoperationaliseerd in huidige projecten, om zo de waarde van projectmanagement verder te onderzoeken.

Link naar de vragenlijst: https://civiele.collector-survey.tudelft.nl/nq.cfm?q=76BDE156-92DD-43EF-8F9B-7682AE1D717B

Achtergrond onderzoek:

Projectmanagement als kreet bestaat al 60 jaar – sinds 1957. Het vak, veelal best practices, wordt van senior projectmanagers aan de junioren overgedragen en dat heeft de industrie gebracht tot waar we nu staan. Ondanks de voortdurende ontwikkeling de industrie worstelt men nog altijd met het managen van projecten op een wijze die tot de optimalisatie van projectresultaten leidt. Projecten gaan nog steeds mis, en er gaat nog steeds veel fout. Als je de faalkosten die hierdoor ontstaan doorrekent in projecten van bijvoorbeeld een miljard, dan hebben we het over aanzienlijke kosten. Dus komen we uit op de vraag: Wat is nu goed projectmanagement?

TU-Delft doet onderzoek naar de succesfactoren van projecten in opdracht van het BouwRegieNetwerk. De hoofd onderzoeksvraag van dit onderzoek is “Wat is de toegevoegde waarde van “goed” projectmanagement?”.

In februari 2017 zijn de onderzoekers begonnen met de Q-studie, om inzicht te krijgen in de factoren die volgens projectmanagers bepalend zijn voor het succes van een project (29 factoren uit de literatuur en 4 aangevuld vanuit de praktijk). Op basis van de factoren kregen de deelnemers de onderzoeksvraag: “Wat heeft het meest bijgedragen aan het succes van het referentieproject (het meest recente project waar de deelnemer aan gewerkt had)?”. In deze analyse zijn deelnemers (o.a. projectmanagers en projectdirecteuren) meegenomen uit de sectoren vastgoed en infrastructuur.

Uit de gegevens van deze eerste fase van het onderzoek kwam naar voren dat teamcompetenties (competenties van projectdeelnemers en de samenwerking tussen deze partijen), de competenties van de projectmanager en het bewustzijn van de projectomgeving de hoogst scorende factoren zijn. Juridische en administratieve processen en trainingsmogelijkheden scoren minder hoog (deze vond men absoluut onbelangrijk voor het succes van het referentieproject).

Daarnaast zijn de respondenten op basis van factoranalyse ingedeeld in 4 perspectieven. In het eerste perspectief staat contract-strategie en het selecteren van de juiste partijen centraal. In het tweede perspectief ligt de nadruk op uitwisselen van informatie en een adaptieve manier van project management. In het derde perspectief staat het team centraal, tezamen met enkele meer traditionele project management methodieken. Perspectief vier tenslotte wordt gekenschetst door “oog voor kansen” en daar bewust op managen. In de bijlage vindt u meer informatie.

Graag nodigen we u nu uit om deel te nemen aan het vervolgonderzoek waarin we in detail in kaart willen brengen hoe de 33 succesfactoren nu eigenlijk worden geoperationaliseerd in huidige projecten, om zo de waarde van projectmanagement verder te onderzoeken.

Er is een digitale vragenlijst opgesteld waarmee zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over de voorbereiding en uitvoering van recente projecten. We streven naar het verzamelen van minimaal 100 projecten uit het BouwRegieNetwerk en hopen de resultaten ook cross-sectoraal te kunnen vergelijken (infrastructuur, vastgoed, gebiedsontwikkeling, maar ook buiten de sector).

Graag vragen we u dus om bij te dragen aan het onderzoek, door middel van het invullen van de vragenlijst over uw laatst uitgevoerde project. Alle data wordt vertrouwelijk behandeld. Naar eventuele gevoelige informatie wordt gevraagd in termen van percentages, niet in absolute getallen. Het invullen van de vragenlijst duurt naar verwachting maximaal een uur. U kunt de sessie desgewenst onderbreken en op een later moment (op dezelfde computer!) voortzetten.

Link naar de vragenlijst: https://civiele.collector-survey.tudelft.nl/nq.cfm?q=76BDE156-92DD-43EF-8F9B-7682AE1D717B

Als u wilt bijdragen aan het onderzoek, wilt u dan uiterlijk 31 januari 2018 de vragenlijst invullen? Gezien ons streven naar veel data, vragen we u ook om deze link te delen met uw collega’s op andere projecten. En uiteraard ontvangt u terugkoppeling over de bevindingen van dit onderzoek die hopelijk bijdragen aan betere resultaten voor uw toekomstige projecten!

Als u nog vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek in het algemeen kunt u contact opnemen met promovenda Maedeh Molaei (Maedeh.molaei@tudelft.nl).

We hopen wederom op uw enthousiaste medewerking.

BouwRegieNetwerk, 16 -01-2018