De gemeente als zorgpartij? Voorjaar 2015

Over wonen, welzijn en zorg: hoe betaalbare onderwijshuisvesting en zorgverlening in uw gebied organiseren?

Over wonen, welzijn en zorg: hoe betaalbare onderwijshuisvesting en zorgverlening in uw gebied organiseren?

Het is bekend dat de centrale overheid veel meer taken doorlegt naar decentrale overheden. Dit geldt zeker op het gebied van de ouderenzorg. Daarmee krijgen gemeente een prominente rol om wonen, welzijn en zorg voor deze groep te gaan organiseren. Een behoorlijke uitdaging gezien de complexiteit van het dossier, de beperkte financiële middelen en steeds kleiner worden eigen publieke organisatie. Het is dus zaak om binnen deze uitdagende randvoorwaarden op een slimme manier, met behoud van kwaliteit, invulling aan deze opgave te geven. Dit houdt ook in dat er met de stakeholders als zorgpartijen en woningcorporaties goed geschakeld moet worden om voor de ouderendoelgroep adequate voorzieningen te creëren c.q. verder in stand te houden.

BouwregieNetwerk organiseert begin 2015 een gratis seminar waarin aanwezigen zullen worden bijgepraat op het gebied van wet- en regelgevingsgebied. Waar komt overhevelingen van de zorg uit de AWBZ naar gemeenten exact in? Wat zijn daarbij de laatste ontwikkelingen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar aanmelden@bouwregienetwerk.nl.