De kosten van DBFMO: een onderzoek naar transactiekosten naar DBFMO-projecten

| | |

De kosten van DBFMO: een onderzoek naar transactiekosten in het licht van gebouwgebonden DBFMO project op Rijksniveau in Nederland

De kosten van DBFMO: een onderzoek naar transactiekosten in het licht van gebouwgebonden DBFMO project op Rijksniveau in Nederland