De Witte Dame: Rijksmonument met Energielabel A dankzij ESCo-constructie

| |

Het Historische Rijksmonument De Witte Dame, voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips, is ingrijpend vernieuwd.

Het Historische Rijksmonument De Witte Dame, voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips, is ingrijpend vernieuwd. In de jaren negentig is het gebouw al optisch gerenoveerd en herbestemd tot multifunctioneel gebouw voor design, kunst, kennis en technologie. Nu waren er vooral installatietechnische vernieuwingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen, een van de huurders van het pand, specifieke wensen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Een andere wens was een gunstiger energielabel, gelet op verduurzaming en beheersing van de energiekosten. Om de wensen te verwezenlijken is eerder dit jaar ESCo Ovvia benaderd. In slechts 9 weken heeft Ovvia De Witte Dame van Energielabel D naar Energielabel A verbeterd.

Energy Service Company (ESCo) Ovvia heeft met installateur Van Hout gezocht naar een technisch, financieel en maatschappelijk verantwoorde oplossing. Allereerst is een grondige analyse gemaakt van de huidige en toekomstige gebruikerswensen. Zo wilde de exploitant van De Witte Dame een klimaatsysteem dat flexibel kan inspelen op wisselende gebruiksdoeleinden van de ruimtes. Om de beste klimaat- en energieprestaties te realiseren is keuze gemaakt voor de volgende oplossingen:

  • Zeer energiezuinig ventilatiesysteem op basis van warmterugwinning en vraagsturing
    LED-verlichting
  • Duurzame warmte en koeling afkomstig van warmtepompen en stadsverwarming.

Energieprestatiecontract
Garanties op de energieprestatie en binnenklimaat zijn door betrokken partijen vastgelegd in een transparant energieprestatiecontract. Dit houdt in dat er een prestatiegarantie van 10 jaar geldt op de kwaliteit van het binnenklimaat en het energieverbruik. “Wij committeren ons hiermee aan minimaal verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan van Hout (CEO, Ovvia). “Worden de doelstellingen niet behaald, dan compenseren wij de opdrachtgever. Dit stelt de exploitant van De Witte Dame (De Witte Dame Monumenten BV, red.) in staat haar huurders optimale klimaatbeheersing te bieden, zonder onverwachte kosten.”

Beheer en onderhoud
Het nieuwe systeem voor klimaatbeheersing voldoet aan alle eisen en wensen die de eigenaren van De Witte Dame stelden. Het markante gebouw is maximaal verduurzaamd, wat zorgt voor een ingrijpende reductie van de CO2-uitstoot. Van Hout beheert en monitort de totale installatie op afstand. Ook dit maakt onderdeel uit van het prestatiecontract dat voor de komende 10 jaar is afgesloten. De verwachting is dat het groene imago zal zorgen voor extra aantrekkingskracht op toekomstige huurders.

Bijzonderheden

  • Dankzij een gedegen voorbereidingstijd duurde de uiteindelijke implementatie slechts 9 weken, zonder dat de gebruikers van het gebouw hinder ondervonden.
  • De investering zal in een korte tijd worden terugverdiend
  • De CO2-uitstoot is met meer dan 20% gereduceerd
  • Het energieverbruik valt significant lager uit
  • De luchtkwaliteit is significant verbeterd, met een comfortabel binnenklimaat en gezondere werkplekken als resultaat.
  • Het energielabel is van D naar A gegaan. De Witte Dame is het eerste Rijksmonument van Eindhoven met een dergelijk label.